Till hösten släpper CyberInfo Sverige sin nya bok – Ansible från grunden. Boken riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i Ansible. Den börjar med att sätta upp SSH-nycklar och köra enkla ad hoc-kommandon mot en värd. Därefter går vi vidare med att bygga egna playbooks och roller.

Docker från grunden

Preliminärt kommer boken att släppas till försäljning i slutet av september. Men redan nu går det att förhandsbeställa boken här på CyberInfo Sveriges bokshop. Det går även att sätta bevakning på boken hos Bokus.

Huvudfokus för Ansible från grunden är att automatisera och managera Linuxvärdar, men det finns även ett kort kapitel som visar hur man kan managera Windowsvärdar.

Boken går igenom allt vi behöver för att komma igång med Ansible på egen hand. Alltifrån hur Ansible exekverar kommandon som root, hur vi bygger egna playbooks, roller och moduler, till hur vi styr exekveringen av playbooks. Boken visar också hur man krypterar känsliga uppgifter med ansible-vault.

För att vi enklare ska kunna stå på egna ben visar boken också hur man läser Ansibles inbyggda dokumentation med ansible-doc. Vi får också se flera exempel på hur man kan använda Ansibles magiska variabler för att anpassa playbooks efter värdarna den körs på, och mycket mer.

Efter varje kapitel finns övningsuppgifter av varierad svårighetsgrad. Den passar därför utmärkt för både självstudier och i klassrummet.

Sist i boken finns ett appendix som går igenom grunderna i Jinja2, det mallspråk som Ansible använder.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer. Du hittar all exempelkod för boken på Github.

För att få ut det mesta av boken bör man vara bekväm med att arbeta med kommandon i Linux. Man bör också vara bekväm med hur SSH fungerar. Flertalet playbooks i boken installerar och konfigurerar Apache och Postfix. Det är därför bra att känna till vad detta är för något, även om det inte är ett absolut krav.