CyberInfo Sverige

Nätverk

 • Fortsatt låga IPv6-siffror i Sverige

  Artikelbild

  Det är fortfarande knappt fem procent av internetanvändarna som har tillgång till IPv6. Det visar Post- och telestyrelsens senaste kartläggning. Samtidigt ökar andelen internetoperatörer som använder adressöversättning.

  Läs mer»

 • Grunderna i nätverk – del 2

  Artikelbild

  I den här andra delen av serien om grunderna i nätverk ska vi utforska DNS-systemet. Vi kan lära oss mycket om internet och nätverk genom att slå upp information i DNS-servrarna. En DNS innehåller mer information än bara IP-adressen till en domän.

  Läs mer»

 • Grunderna i nätverk – del 1

  Artikelbild

  I del 1 av denna artikelserie tittar vi på hur ett vanligt hemmanätverk fungerar. Detta är grunden för alla typer av nätverk. Vi utgår från nedanstående skiss och går igenom del för del, alltifrån hur datorerna får en IP-adress till hur de hittar ut på internet och kan slå upp rätt adress.

  Läs mer»

 • Tidssynkronisering med NTP

  Artikelbild

  NTP – förkortning av Network Time Protocol – är ett av de äldsta protokollen på internet idag. Första officiella versionen kom 19851, men tekniken beskrevs redan 198123. NTP används för att synkronisera tiden över ett närverk.

  Läs mer»

 • Vem gör vad i stadsnäten?

  Artikelbild

  I de flesta öppna stadsnät i Sverige finns det tre huvudaktörer. Dessa är nätägaren, kommunikationsoperatören och tjänsteleverantören.

  Läs mer»

 • Ännu ingen IPv6 i de skånska stadsnäten

  Artikelbild

  CyberInfo har skickat ut förfrågningar till 11 stycken kommunikationsoperatörer i Skåne att berätta om sitt stöd för IPv6. Av de 11 tillfrågade har bara 6 stycken svarat. Utifrån de som svarat är det idag ingen som aktiverat IPv6 i sina nät – åtminstone inte för privatpersoner. Stödet finns däremot hos de flesta.

  Läs mer»

 • Fortfarande låg IPv6-utbredning i Sverige

  Artikelbild

  Vi närmar oss slutet av 2018 och utbredningen av IPv6 i Sverige är fortfarande relativt låg jämfört med många andra länder. Enligt statistik från Google ligger Sverige på 6,2% med IPv6, medan Finland ligger på hela 24,55%. Norge ligger på runt 13%. I Europa ligger Belgien och Tyskland i topp med 59,62% respektive 46,33%.

  Läs mer»

 • Felsök nätverk med MTR

  Artikelbild

  MTR, förkortning av My Traceroute är ett litet smidigt verktyg som kombinerar vanliga ping och traceroute till ett effektivt verktyg för felsökning av anslutningar. MTR är licensierat under GNU GPL och finns för både Linux, FreeBSD, OpenBSD och Windows. I Debian installeras MTR med apt-get install mtr, i FreeBSD med pkg install mtr och i OpenBSD med pkg_add mtr. MTR finns både med och utan ett GUI.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett it- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker

Framsidan av Grunderna i programmering

Framsidan av C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Framsidan av Linux systemadministration från grunden

Framsidan av Docker från grunden

Framsidan av Ansible från grunden

Framsidan av Demonerna på internet