CyberInfo Sverige

Program

 • DOSBox för att programmera gamla personsökare

  Artikelbild

  DOSBox kan användas till betydligt mer än bara gamla spel. Ett intressant användningsområde är att kunna använda gamla DOS-program för att programmera diverse enheter över serieporten. Oftast behövs inte ens en serieport, istället går det att använda en USB-serieportsadapter.

  Läs mer»

 • Affinitys prisvärda program

  Artikelbild

  Det finns alternativ till Adobes dyra programsviter för kreativt skapande. Affinity har tre program som alla kan mäta sig med Adobes motsvarigheter. Dessa är Affinity Photo, Affinity Designer och Affinity Publisher.

  Läs mer»

 • Drifta din egen molnlagring med Seafile

  Artikelbild

  Seafile är ett program med öppen källkod för att synkronisera och lagra filer. Det kan liknas med ett privat Dropbox. Seafile har både en webbklient och klienter för Linux, Windows, macOS, Android och iPad/iPhone.

  Läs mer»

 • QCAD – ett prisvänligt CAD-program

  Artikelbild

  AutoCAD är det mest populära och välkända CAD-programmet, men det har en stor prislapp. Cirka 21 700 kr inklusive moms per år. Men det finns alternativ. QCAD är ett av dem och kostar cirka 430 kr i engångssumma.

  Läs mer»

 • Felsök nätverk med MTR

  Artikelbild

  MTR, förkortning av My Traceroute är ett litet smidigt verktyg som kombinerar vanliga ping och traceroute till ett effektivt verktyg för felsökning av anslutningar. MTR är licensierat under GNU GPL och finns för både Linux, FreeBSD, OpenBSD och Windows. I Debian installeras MTR med apt-get install mtr, i FreeBSD med pkg install mtr och i OpenBSD med pkg_add mtr. MTR finns både med och utan ett GUI.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett it- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker

Framsidan av Grunderna i programmering

Framsidan av C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Framsidan av Linux systemadministration från grunden

Framsidan av Docker från grunden

Framsidan av Ansible från grunden

Framsidan av Demonerna på internet