CyberInfo Sverige

Matematik

 • Använd bc för att omvandla talsystem

  Artikelbild

  Att kunna omvandla mellan olika talsystem med papper och penna är bra att kunna. Men ibland behöver vi bara ett svar – snabbt. Det här kan programmet bc hjälpa dig med. Programmet bc finns i de flesta Unixliknande system, så som Linux, FreeBSD, macOS med flera. Förkortningen bc står för Basic Calculator men benämns även Bench Calculator.

  Läs mer»

 • Hur procent och bråktal hänger ihop

  Artikelbild

  Procenttal kan skrivas som bråktal och vice versa. Att skriva om procent till bråktal kan därför hjälpa förståelsen för hur man räknar med procent.

  Läs mer»

 • Roliga egenskaper hos polygoner

  Artikelbild

  Det finns många roliga och intressanta egenskaper hos polygonerna. Det mest intressanta är kanske polygonernas vinkelsumma, och hur dessa kan räknas fram genom att rita trianglar inuti polygonerna.

  Läs mer»

 • Python och trigonometri

  Artikelbild

  Lite uppfräschning av trigonometri och Python är aldrig fel. Här får vi lära oss hur man kan rita upp rätvinkliga trianglar – direkt i Python – om vi känner till två av sidorna. För detta kommer vi att använda modulerna turtle och math.

  Läs mer»

 • Ett av mina första nyttoprogram

  Artikelbild

  Vilken nostalgi det var när jag gick igenom programmen på min gamla grafräknare från gymnasiet, en TI-83. Där hittade jag ett av mina första nyttoprogram jag någonsin skrivit. Det var ett program skrivit i ett språk kallat TI-BASIC, en version av Basic för Texas Instruments grafräknare. Året då jag skrev programmet är troligen år 2000 eller 2001.

  Läs mer»

 • Primtalsuppgiften

  Artikelbild

  Det är många av er läsare som har skrivit till mig och frågat hur man löser primtalsuppgiften på sidan 125 i “Grunderna i programmering” (övningsuppgift 3).

  Läs mer»

 • Binära och hexadecimala talsystemen, vad är det?

  Artikelbild

  Åtta bitar utgör en byte. En bit är den lägsta beståndsdelen i en dator. En bit är en etta eller nolla, strömmen på eller av. Lägre beståndsdel än så kan vi inte hitta i datorn. Ett tecken i datorn är en byte stor (om vi bortser från UTF-8 som är större än en byte för att få plats med specialtecken och svenska tecken exempelvis).

  Läs mer»

 • Räkna ut primtal i Python & Scratch

  Artikelbild

  Att koda program som visar eller räknar ut primtal är ett bra sätt att lära sig om loopar på. Dessutom är det ju både praktiskt och roligt att göra. För visst är det väl bra att ha ett program nära till hands som visar om ett visst tal är ett primtal eller inte? Dessutom tränar det hjärnan att tänka logiskt.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett it- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker

Framsidan av Grunderna i programmering

Framsidan av C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Framsidan av Linux systemadministration från grunden

Framsidan av Docker från grunden

Framsidan av Ansible från grunden

Framsidan av Demonerna på internet