CyberInfo Sverige

Bsd

 • Textbearbetning i Linux

  Artikelbild

  I denna artikel kommer vi att gå igenom hur man använder verktygen tr, sed och awk för att modifiera en text. Den kommer att vara helt och hållet baserat på exempel. Uppgiften kommer vara att snygga till en lista över Robert De Niro-filmer.

  Läs mer»

 • En introduktion till FIFO

  Artikelbild

  FIFO står för First In, First Out, och är en typ av rörledning som vi kan skapa på systemet som går att använda mellan helt orelaterade processer. FIFOs fungerar som så att en fil skapas på hårddisken i systemet. Processerna som ska kommunicera med varandra använder sedan den filen. En annan fördel med FIFOs är att vi kan använda dem tillsammas med redan befintliga program. Där vanliga rörledningar inte räcker till kan man ofta använda just FIFO.

  Läs mer»

 • Automatisera med tmux

  Artikelbild

  Många har säkert hört talas om vertyg som Ansible, Puppet eller Chef. Kanske använder du till och med några av dessa verktyg? De är alla verktyg för att automatisera uppgifter på flera maskiner samtidigt. Tanken är att man utför ett kommando en gång, via en lokal dator, som sedan utförs på alla de maskiner som ingår i den specifika gruppen. Detta kan vara alltifrån två-tre servrar upp till flera hundra servrar.

  Läs mer»

 • Pakethantering i FreeBSD

  Artikelbild

  FreeBSD använder både något som heter portar och något som heter paket. Paket är färdigkompilerade binärer av program, likt de pakethanteringsverktyg som finns för de flesta Linuxdistributioner. Portar däremot är en uppsättning Makefiles anpassade för att programmet ska gå att kompilera smärtfritt under FreeBSD. Portar måste alltså kompileras för att installeras. Det som gör att portarna i FreeBSD är så populära trots att de måste kompileras är att de går att anpassa efter eget behov, precis som om du laddade ner källkoden själv och kompilerade paketet. Skillnaden här är att det är mycket enklare. När du gör en make install clean i en port får du upp en dialogruta där du enkelt bockar för eller bockar av de val du vill göra innan kompileringen. En annan fördel med portarna är att det finns något fler portar än paket, och ibland också i nyare versioner.

  Läs mer»

 • UTF-8 och svenska tecken i FreeBSD 11

  Artikelbild

  Att få till svenska tecken i konsolen i FreeBSD är inte alltid det enklaste och mest självklara. Dessutom använder FreeBSD som standard ISO-8859-1, en teckenkodning som inte är lika populär längre. UTF-8 är istället den kodning som har kommit att bli de-facto standard.

  Läs mer»

 • Kom igång med OpenBSD

  Artikelbild

  Ibland känner jag att Linux håller på att springa ifrån mig med alla sina nya funktioner och finesser. Det är inget fel med det egentligen, det är bara utvecklingen som går framåt. Men ibland tycks det gå lite för fort framåt för mig.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett it- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker

Framsidan av Grunderna i programmering

Framsidan av C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Framsidan av Linux systemadministration från grunden

Framsidan av Docker från grunden

Framsidan av Ansible från grunden

Framsidan av Demonerna på internet