CyberInfo Sverige

Programmering

 • Python och trigonometri

  Lite uppfräschning av trigonometri och Python är aldrig fel. Här får vi lära oss hur man kan rita upp rätvinkliga trianglar – direkt i Python – om vi känner till två av sidorna. För detta kommer vi att använda modulerna turtle och math.

  Läs mer»

 • Python i Windows utan installation

  Det går att använda Python i Windows, även utan att installera det. Detta är användbart om du har en dator där du inte har rättigheter att installera program. Det kan till exempel vara en skoldator eller arbetsdator.

  Läs mer»

 • Ett primtalsprogram i C

  Här ska vi få en kort introduktion till programspråket C genom att göra ett litet enkelt primtalsprogram. Program består utav tre filer. Två styck källkodsfiler och en styck header-fil. I header-filen lägger vi något som kallas för funktionsprototyper. En funktionsprototyp använder man för att tala om för programmet hur en funktion ser ut, det vill säga vilka argument funktionen tar samt vilken datatyp den returernar. Detta gör gör man för att slippa lägga funktionen överst i samma fil som main(). Header-filen döper vi till skrivprm.h.

  Läs mer»

 • En introduktion till FIFO

  FIFO står för First In, First Out, och är en typ av rörledning som vi kan skapa på systemet som går att använda mellan helt orelaterade processer. FIFOs fungerar som så att en fil skapas på hårddisken i systemet. Processerna som ska kommunicera med varandra använder sedan den filen. En annan fördel med FIFOs är att vi kan använda dem tillsammas med redan befintliga program. Där vanliga rörledningar inte räcker till kan man ofta använda just FIFO.

  Läs mer»

 • Ny bok om C-programmering

  Efter 18 månader är äntligen boken C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris klar! Detta har både varit mitt största, mest avancerade och roligaste bokprojekt någonsin. Inte nog med att boken har tagit 18 månader att slutföra, den har även tagit halva min lägenhet i besittning, i form av både nya och äldre datorer. All kod i boken har testkörts på åtta olika datorer av olika arkitekturer. Detta för att säkerställa att koden är så portabel och standardiserad som möjligt. Men det har utan tvekan varit värt alla laborationer. Jag har lärt mig så mycket under resans gång, så bara kunskapen i sig är värt allt arbetet.

  Läs mer»

 • Primtalsuppgiften

  Det är många av er läsare som har skrivit till mig och frågat hur man löser primtalsuppgiften på sidan 125 i “Grunderna i programmering” (övningsuppgift 3).

  Läs mer»

 • Introduktion till Scratch

  Ni har väl inte missat artikelserien som jag skrivit åt m.nu om programmering i Scratch? Här nedan finns i så fall länkarna till samtliga delar i serien. Det är en artikelserie om Scratch och programmering. Läs gärna delarna i den ordningen de visas här nedan, då varje del bygger vidare på föregående del. Artiklarna börjar på en grundläggande nivå med hur Scratch fungerar, och avslutas med att vi gör ett komplett mattespel i Scratch.

  Läs mer»

 • Felhantering i Python

  Att hantera fel som uppstår under körningen av ett program är en viktig del i programmeringen. Fel kommer alltid uppstå, det kan vara alltifrån att utrymmet på hårddisken är slut, datorns minne är fullt, en fil som vi ska läsa inte finns eller har fel rättigheter. Vi ska aldrig anta att användaren matar in den typ av data som vi förväntar oss.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Allt inom IT – specialist på Linux

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker