CyberInfo Sverige

Programmering

 • Skapa fristående binärer av Python-skript

  Artikelbild

  Docker har blivit det nya sättet att paketera och köra Python-skript, även när skripten körs från exempelvis ett cronjob. Men ibland behöver vi inte en hel Docker-miljö med den overhead det innebär för väldigt små skript. Då är det smidigare att göra om skriptet till en körbar binärfil. Då kan vi även enkelt flytta filen mellan olika Linuxsystem.

  Läs mer»

 • Hämta data från API:er med cURL och jq

  Artikelbild

  Med cURL och jq går det att extrahera data från API:er direkt från kommandoraden. Jq är en JSON-tolkare och beskrivs av utvecklarna som sed och awk för JSON.

  Läs mer»

 • Pythonmiljö i Docker

  Artikelbild

  Ett vanligt användningsområde för Docker är att skapa och köra virtuella Pythonmiljöer. Med en Dockerfile och Docker Compose kan vi automatisera hela processen, från skapandet av miljön till exekveringen.

  Läs mer»

 • Python och trigonometri

  Artikelbild

  Lite uppfräschning av trigonometri och Python är aldrig fel. Här får vi lära oss hur man kan rita upp rätvinkliga trianglar – direkt i Python – om vi känner till två av sidorna. För detta kommer vi att använda modulerna turtle och math.

  Läs mer»

 • Python i Windows utan installation

  Artikelbild

  Det går att använda Python i Windows, även utan att installera det. Detta är användbart om du har en dator där du inte har rättigheter att installera program. Det kan till exempel vara en skoldator eller arbetsdator.

  Läs mer»

 • Ett primtalsprogram i C

  Artikelbild

  Här ska vi få en kort introduktion till programspråket C genom att göra ett litet enkelt primtalsprogram. Program består utav tre filer. Två styck källkodsfiler och en styck header-fil. I header-filen lägger vi något som kallas för funktionsprototyper. En funktionsprototyp använder man för att tala om för programmet hur en funktion ser ut, det vill säga vilka argument funktionen tar samt vilken datatyp den returernar. Detta gör gör man för att slippa lägga funktionen överst i samma fil som main(). Header-filen döper vi till skrivprm.h.

  Läs mer»

 • En introduktion till FIFO

  Artikelbild

  FIFO står för First In, First Out, och är en typ av rörledning som vi kan skapa på systemet som går att använda mellan helt orelaterade processer. FIFOs fungerar som så att en fil skapas på hårddisken i systemet. Processerna som ska kommunicera med varandra använder sedan den filen. En annan fördel med FIFOs är att vi kan använda dem tillsammas med redan befintliga program. Där vanliga rörledningar inte räcker till kan man ofta använda just FIFO.

  Läs mer»

 • Ny bok om C-programmering

  Artikelbild

  Efter 18 månader är äntligen boken C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris klar! Detta har både varit mitt största, mest avancerade och roligaste bokprojekt någonsin. Inte nog med att boken har tagit 18 månader att slutföra, den har även tagit halva min lägenhet i besittning, i form av både nya och äldre datorer. All kod i boken har testkörts på åtta olika datorer av olika arkitekturer. Detta för att säkerställa att koden är så portabel och standardiserad som möjligt. Men det har utan tvekan varit värt alla laborationer. Jag har lärt mig så mycket under resans gång, så bara kunskapen i sig är värt allt arbetet.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett it- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker

Framsidan av Grunderna i programmering

Framsidan av C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

Framsidan av Linux systemadministration från grunden

Framsidan av Docker från grunden

Framsidan av Ansible från grunden

Framsidan av Demonerna på internet