2016 startade CyberInfo Sverige sin förlagsverksamhet. Det är främst egna böcker som ges ut på förlaget, och då främst inom IT och vetenskap. Här kan du köpa våra böcker direkt från oss till rabatterade priser.

Grunderna i programmering

Grunderna i programmering

Grunderna i programmering lär ut de grunder du behöver för att komma igång med programmering i Python och Scratch. Boken börjar med en kort genomgång av Scratch och visar med några exempel på hur Scratch kan vara användbart till att förstå grundläggande koncept i programmering. I denna introduktion får vi också se hur Python-kod och Scratch-kod faktiskt liknar varandra. Därefter går vi vidare med att utforska Python, vilket också är huvudinnehållet i boken. Men innan vi kastar oss in i programmeringens värld får vi en genomgång av hur datorn är uppbyggd och var i datorn saker som kod, variabler med mera sparas. Vi får också se hur allting i datorn hänger samman. När vi väl har denna förståelse är det dags för programmeringen och vi börjar med datatyper och går sedan vidare med if-satser, loopar, standardbiblioteket och allt som vi behöver kunna för att börja programmera. Allting avslutas med ett större projekt. Boken var från början tänkt som studiematerial till kurser i programmering men går utmärkt att använda på egen hand för självstudier. Bokens grundtanke är att lära ut programmering som helhet även om Python används i bokens huvuddel.

  • Pris: 149 kr inkl. moms
  • Författare: Jack-Benny Persson
  • Sidor: 225
  • Mått: 210x148x16
  • Vikt: 336 gram
  • ISBN: 978-91-983300-0-7

» Beställ direkt från CyberInfo «

Boken finns även till försäljning hos följande bokhandlar, men då till deras pris.