CyberInfo Sveriges böcker:

Grunderna i programmering C-programmering i Linux, macOS, BSD ochSolaris Linux systemadministration från grunden Docker från grunden Ansible från grunden Demonerna på internet

Läs gärna några av de kommentarer och omdömen som våra kunder har skrivit.

Böckerna finns till försäljning hos följande bokhandlar:

Grunderna i programmering

Grunderna i programmering

Grunderna i programmering lär ut de grunder du behöver för att komma igång med programmering i Python och Scratch. Boken börjar med en kort genomgång av Scratch, och visar med några exempel på hur Scratch kan vara användbart för att förstå grundläggande koncept i programmering. I denna introduktion får vi också se hur Pythonkod och Scratchkod faktiskt liknar varandra.

Därefter går vi vidare med att utforska Python, vilket också är huvudinnehållet i boken. Men innan vi kastar oss in i programmeringens värld får vi en genomgång av hur datorn är uppbyggd, och var i datorn saker som kod, variabler, program med mera sparas. Vi får också se hur allting i datorn hänger samman. När vi väl har denna förståelse är det dags för programmeringen. Vi börjar med datatyper och går sedan vidare med if-satser, loopar, standardbiblioteket och allt som vi behöver kunna för att börja programmera. Allting avslutas med ett större projekt.

Boken var från början tänkt som studiematerial till kurser i programmering men går utmärkt att använda på egen hand för självstudier. Bokens grundtanke är att lära ut programmering som helhet även om Python används i bokens huvuddel.

Andra utgåvan har uppdaterats för Scratch 3.0 och Python 3.8. En lång rad andra uppdateringar och förbättringar har också gjorts.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Adlibris
Köp från Bokus
Köp från CDON
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 225
 • Mått: 148x210x16
 • Vikt: 336 gram
 • ISBN: 978-91-983300-5-2

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris

C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris lär först ut grunderna i C-programmering så att vi har en stabil grund att stå på. Denna del vänder sig mot de som är nya på C-programmering eller för de som behöver fräscha upp sina C-kunskaper. Därefter börjar vi att programmera alltmer mot Unixsystem med hjälp av bland annat systemanrop. Vi lär oss att skapa och använda demoner, standard input- och output, filrättigheter, FIFO, processhantering, make-filer, meddelandeköer med mera. Vi får också lära oss hur man kopplar samman flera program med hjälp av rörledningar och skalskript. Mot slutet av boken tittar vi på hur man använder felsökningsverktyg som GDB, LLDB och Valgrind.

Grundtanken med boken är att du som läsare bara ska behöva en enda bok för att komma igång att utveckla program och verktyg för Unixsystem. Boken är uppbyggd på devisen att lära genom exempel. I boken finns över 180 exempelprogram, både stora och små. Efter varje kapitel finns dessutom övningsuppgifter, så att du som läsare ska kunna arbeta med boken på egen hand.

I denna tredje utgåva har stora delar skrivits om för att göra boken mer lättläst, relevant och uppdaterad. Bland annat har kapitlet om IPC utökats till att även innefatta Unix-sockets. Ett helt kapitel om TCP/IP programmering har också lagts till. En del förbättringar har också gjorts av exempelprogrammen i boken.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Adlibris
Köp från Bokus
Köp från CDON
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 458
 • Mått: 170x230x31
 • Vikt: 850 gram
 • ISBN: 978-91-983300-7-6

Linux systemadministration från grunden

Linux systemadministration från grunden

Linux systemadministration från grunden lär dig allt du behöver för att komma igång att administrera Linuxdatorer, vare sig det är servrar på internet eller bärbara datorer. Eller varför inte en Raspberry Pi för mätningar?

Linux är viktigare och större än någonsin. Det finns överallt. På servrarna som tillhandahåller många av de webbsidor du surfar på. Det finns i stora beräkningskluster, telefoner, bilar och underhållningssystem.

I början av boken får du grundläggande kunskaper om hur du arbetar med Linux. Här lär du dig bland annat hur Linux är uppbyggt, användbara kommandon, filsystemets uppbyggnad och hur du redigerar filer i både Nano och Vi. Därefter lär du dig att skapa nya användare och grupper i systemet. Du lär dig också hur du sätter filrättigheter i Linux.

Mot mitten av boken lär du dig mer avancerade ämnen, så som textbearbetning, att skriva egna skalskript, administrera tjänster, processhantering, nätverkskonfiguration och mycket mer.

Boken fungerar för de flesta Linuxutgåvor. Men bland annat kapitlen om pakethantering och nätverkskonfiguration har skrivits speciellt för Red Hat, CentOS, Fedora, Debian och Ubuntu.

Till varje kapitel finns det övningsuppgifter så att du själv kan träna på det du lärt dig. En del av övningsuppgifterna går utanför boken, och du måste då själv leta upp rätt kommandon i den inbyggda manualen.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Adlibris
Köp från Bokus
Köp från CDON
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 317
 • Mått: 160x220x22
 • Vikt: 521 gram
 • ISBN: 978-91-983300-3-8

Docker från grunden

Docker från grunden

Docker från grunden lär dig allt du behöver för att komma igång med Docker på egen hand. Du lär dig alltifrån vad Docker är, hur du startar och stoppar containrar, hur du paketerar egna program i avbilder, hur du bygger ett eget Docker-register till hur du sätter upp tjänster på datorn med Docker. Du lär dig även att automatisera hela miljöer med Docker Compose.

Docker har förändrat it-världen på kort tid. Det går nu att bygga kompletta miljöer och fritt flytta dem mellan olika plattformar – något som förut varit tidskrävande och omständligt. Det går dessutom att automatisera så att en hel miljö kan startas och stoppas med ett enda kommando. Även för utvecklaren har saker förändrats och förenklats med Docker. Hon kan nu paketera hela sitt program som en Docker-avbild och dela den med omvärlden på exempelvis Docker Hub, och den går att köra på i princip vilken dator som helst.

Boken behandlar både traditionella Docker som körs under root-användaren, men även Docker i rootless-mode.

Boken är praktiskt orienterad med en lång rad exempel och övningar. Det finns även ett par större projekt i boken. Efter varje kapitel finns en rad övningsuppgifter. En del av uppgifterna går utanför vad boken lärt ut för att du ska hitta lösningar på egen hand.

Ett helt kapitel är dedikerat åt säkerhet. Här ser vi också exempel på attacker mot Docker och hur man kan bryta sig ur en container.

I andra utgåvan har delar av boken reviderats för Docker Compose version 2, som numera är ett plugin till Docker istället för ett fristående verktyg.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Bokus
Köp från Adlibris
Köp från CDON (första utgåvan)
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 178
 • Mått: 155x230x13
 • Vikt: 310 gram
 • ISBN: 978-91-987815-0-2

Ansible från grunden

Ansible från grunden

Ansible från grunden lär ut det vi behöver för att komma igång med Ansible. Boken börjar med en genomgång av vad Ansible är, hur det används och vad det används till. Vi tittar också på hur man installerar Ansible i en virtuell Pythonmiljö.

Därefter lär vi oss hur man kör ad hoc-kommandon för att snabbt fixa något; hur man skriver egna playbooks för att utföra en lång rad uppgifter; hur man skriver roller för att på ett enkelt sätt återanvända Ansible-kod. Vi lär oss också hur man krypterar filer som innehåller lösenord eller andra känsliga uppgifter.

Boken är uppbyggd av både enklare, mindre exempel, men också av ett par stora projekt som vi gång på gång modifierar och förbättrar. I boken finns cirka ett hundra exempel. Efter varje kapitel finns övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad.

Bokens huvudfokus är att managera Linuxsystem. Men det finns även ett kort kapitel som visar hur man kan använda Ansible för att managera Windows.

För att få ut det mesta av boken bör man vara bekväm med att arbeta med Linux och kommandon. Man bör också vara van vid att arbeta med SSH. En generell kännedom om Apache och Postfix underlättar också, även om det inte är något krav.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Bokus
Köp från Adlibris
Köp från CDON
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 167
 • Mått: 155x230x12
 • Vikt: 270 gram
 • ISBN: 978-91-983300-9-0

Demonerna på internet

Demonerna på internet

Internet är fullt av demoner som vi kan leka med. Mejldemoner, webbdemoner, namndemoner och många andra typer av demoner. I Demonerna på internet lär vi oss vad dessa demoner är för något och hur vi kan prata med dem med hjälp av vanliga textkommandon. Det gör att vi får en djupare förståelse för hur internet fungerar och hur allt hänger samman.

När vi utforskar demonerna upptäcker vi också några intressanta saker om internet. Bland annat att många av de protokoll och demoner vi använder idag är riktigt gamla. Vi lär oss också att Unixsystem i olika former har spelat en viktig roll för internets utveckling och gör så fortfarande.

Laborationerna i boken utförs därför på Unix- eller Linuxsystem. Men även om man använder ett annat operativsystem på sin dator kan man genomföra bokens laborationer. I början går vi igenom hur man kan installera Linux inuti Windows med hjälp av WSL. De som använder macOS har redan ett komplett Unixsystem och kan börja laborera direkt.

I boken utforskar vi också ämnen som säkerhet och hacking. Vi gör en egen trojan som startar en bakdörr på datorn. Vi avlyssnar nätverkstrafik med tcpdump och förfalskar mejl genom att prata direkt med mejlservrar på internet.

Vi lär oss hur HTTP-protokollet fungerar, hur man kan göra manuella förfrågningar och modifiera de headers som skickas med i HTTP-anropen. Vi testar också att göra en egen liten webbdemon, eller webbserver, som visar en enkel hemsida.

Boken är en kort introduktion till TCP/IP och några av de vanligaste protokollen, så som HTTP, SMTP, POP3, NTP och DNS. Den är skriven för att vara lättläst, och man behöver inte genomföra bokens alla laborationer om man inte vill – den går lika bra att läsa i sängen eller i soffan.

Titta gärna igenom bokens innehållsförteckning för mer detaljer.

Alla kodexempel i boken finns att ladda hem på GitHub.

Köp från Bokus
Köp från Adlibris
Köp från CDON
Köp från Amazon

 • Författare: Jack-Benny Persson
 • Sidor: 118
 • Mått: 155x230x8
 • Vikt: 210 gram
 • ISBN: 978-91-983300-8-3