I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

CyberInfo Sverige håller ett register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos CyberInfo. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter.

Uppgifterna används av CyberInfo för fakturering, information och leverans av produkter.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycket, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det. Om användaren inte längre har några tjänster aktiva, eller om inga produkter har köpts av CyberInfo under de senate 12 månaderna, kommer personuppgifterna raderas efter en tid, normalt efter ca 3 månader. Detta görs för att hålla nere mängden personuppgifter som behandlas av CyberInfo. Personuppgifter i bokföringssammanhang raderas däremot inte enligt de krav som finns i bland annat bokföringslagen.

Inga personuppgifter överförs till länder utanför EU.

CyberInfos webbplats använder inga kakor.

Vid frågor, förtydligande, eller registerutdrag, kontakta CyberInfo via kontaktformuläret.