I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp av en produkt, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

CyberInfo Sverige håller ett register över e-postadresser som har registrerat sig för CyberInfo Sveriges nyhetsbrev. Registret innehåller endast e-postadresser. Leverantören som CyberInfo Sverige använder för nyhetsbrevet är GetANewsletter.

Uppgifterna används av CyberInfo för att skicka nyhetsbrev.

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycket, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det. Om användaren avslutar sin prenumeration på nyhetsbrevet kommer personuppgifterna att raderas. Personuppgifter i bokföringssammanhang raderas däremot inte. Dessa behövs enligt de krav som finns i bland annat bokföringslagen.

Inga personuppgifter överförs till länder utanför EU.

CyberInfos webbplats använder bara en enda kaka. Det är en funktionell kaka för att kommentarssystemet ska fungera.

Vid frågor, förtydligande, eller registerutdrag, kontakta CyberInfo via kontaktformuläret.