Tack till

1 Introduktion

2 Konventioner som används i boken
 2.1 Bokens exempelkod

3 Förbered SSH
 3.1 Skapa ett nyckelpar
 3.2 Kopiera den publika delen till värdarna
 3.3 Lås upp nyckeln och testa att logga in
 3.4 Övningsuppgifter

4 Installera Ansible
 4.1 Förberedelser
  4.1.1 Debian och Ubuntu
  4.1.2 CentOS och Fedora
 4.2 Installera Ansible i en Pythonmiljö
 4.3 Övningsuppgifter

5 En första Ansible-konfiguration
 5.1 Ett första test
 5.2 Fler moduler 
  5.2.1 Kopiera filer till värdarna
  5.2.2 Exekvera kommandon på värdarna
 5.3 Övningsuppgifter

6 Utföra uppgifter som root
 6.1 Kryptera filen
 6.2 Testa sudo
 6.3 Skapa variabler för avvikande värdar
 6.4 Administrera användare med Ansible
 6.5 Övningsuppgifter

7 Modulernas dokumentation
 7.1 Namnrymder och samlingar
 7.2 Dokumentation på Ansibles webbsida
 7.3 Övningsuppgifter

8 Playbooks
 8.1 En första playbook
 8.2 Uppdatera värdarna
 8.3 Hitta och använda fler facts-variabler
 8.4 Se utdata från moduler
 8.5 Sätt upp en PHP-webbsida på alla värdarna
  8.5.1 Dela upp YAML-filen i mindre delar
  8.5.2 Skillnader mellan include_tasks och import_tasks
 8.6 Börja exekveringen på en specifik uppgift
 8.7 Stega igenom en playbook
 8.8 Exekvera eller uteslut uppgifter med taggar
  8.8.1 Taggarna never och always
  8.8.2 Tre speciell nyckelord för taggar
 8.9 Hanterare (handlers)
  8.9.1 Exempel på hanterare
  8.9.2 Refaktorisera för att använda hanterare
   8.9.2.1 En ny värd
 8.10 Styra körningen
  8.10.1 Uppdatera och starta om värdarna
  8.10.2 Snabba upp exekveringen med förgreningar
  8.10.3 Ändra strategi
 8.11 Kontrollera om förändringar har gjorts
 8.12 Övningsuppgifter

9 Roller
 9.1 En enkel bas-roll
 9.2 Postfix-rollen
  9.2.1 Uppgifterna
  9.2.2 Hanterarna
  9.2.3 Mallen för Postfix konfiguration
  9.2.4 Mallen för sasl_passwd
  9.2.5 Aliases-filen
  9.2.6 Mallen för sender_canonical
  9.2.7 Standardvärden för variablerna
 9.3 Bas- och Postfix-rollerna i en playbook
 9.4 Gör Postfix-rollen mer generell
 9.5 Beroenden
 9.6 Egna moduler
 9.7 Dela upp Postfix-rollen i mindre delar
 9.8 Övningsuppgifter

10 Managera Windows-värdar
 10.1 Aktivera WinRM på Windows-värden
 10.2 Lägg till Windows-värden i Ansible
 10.3 Testa anslutningen
 10.4 En roll för att uppdatera Windows
 10.5 Exkludera Windows-värdar
 10.6 Övningsuppgifter

11 Ansible Galaxy
 11.1 Roller
 11.2 Collections
 11.3 Övningsuppgifter

Appendix A (SSH-lösenord)

Appendix B (introduktion till Jinja2)
 Slå upp information om värdar 162

Appendix C (uppdatera Ansible)