Den 20–23 september håller MSB kurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Kursen hålls i Linköping, är avgiftsfri och syftar till att höja medvetenheten om säkerhetsfrågor inom styrsystem.

Kursen genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut och har tidigare genomförts under namnet SIK – Säkerhet i industriella kontrollsystem.

Kursen är på två heldagar och genomförs vid två tillfällen, 20–21 september och 22–23 september. Den genomförs på plats på Totalförsvarets forskningsinstitut på Olaus Magnus väg 42 i Linköping. Kursen innehåller både föreläsningar, praktiska demonstrationer och övningar.

Datumet för kursen kan komma att ändras med anledning av covid-19.

Mer information om kursen samt bokning finns hos MSB.