På söndag eftermiddag gick det inte logga in på SEBs internetbank. Webbsidan Downdetector hade vid klockan 14:30 fått in 240 rapporter om den pågående störningar. På SEBs kundtjänst är man medveten om problemet och meddelar att tekniker arbetar med att åtgärda det.

Tekniska problem hos SEB

Denna rutan visas vid inloggning till SEBs internetbank på söndag eftermiddag.