Sedan i mitten av förra året har det gamla Python-baserade docker-compose-kommandot sakta ersatts av det nyare Go-baserade docker compose. Det nya kommandot är ett plugin till Docker istället för ett fristående kommando som tidigare.

Val Bild: Furuno

Om du inte redan har det nya docker compose-kommandot installerar du det enklast med pakethanteraren för din Linuxdistribution. Detta förutsätter att du använder Dockers officiella paketförråd, eftersom Linuxdistributionernas paketförråd ofta är föråldrade.

Om du använder Dockers egna förråd installerar du det nya kommandot med apt install docker-compose-plugin i Ubuntu och Debian, eller med dnf install docker-compose-plugin i CentOS, Red Hat och Fedora.

Det nya kommandot benämns som version 2, där det äldre Python-baserade docker-compose var version 1. Det nya kommandot är en vidareutveckling av det äldre kommandot och är bättre integrerat med resten av Docker.

I övrigt fungerar de båda kommandona på samma sätt. Det är bara bindestrecket som har bytts ut mot ett mellanslag. Det är således numera en del av docker-kommandot.

En miljö startas med docker compose up, eller docker compose up -d om miljön ska köras i bakgrunden. Miljön stoppas och raderas med docker compose down, precis som med det äldre kommandot.

Mer information om det nya kommandot finns på Dockers webbsida. Dockers egna installationsinstruktioner finns på Install Docker Compose. Dokumentationen för Docker Compose finns på Overview of docker compose CLI. För den som är intresserad av utvecklingen av det nya kommandot finns det på Github.


Nyhetsbrev
Nyhetsuppdateringar från tidningen direkt till din inkorg, helt kostnadsfritt. Avsluta när du vill.

Kommentarer

Kommentarsfältet är modererat. Det innebär att alla kommentarer granskas av ansvarig utgivare före publicering.

Du väljer själv om du vill ange ditt riktiga namn, en pseudonym eller vara helt anonym. Ingen registrering behövs.