Under 2020 minskade antalet bedrägeribrott med 11 procent enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt anmäldes 218 000 bedrägeribrott under förra året. Av dessa var 69 procent kort- och identitetsbedrägerier. BRÅ ser inget samband mellan pandemin och minskningen.

Även om hela 69 procent av det totala antalet bedrägerier består av kort- och identitetsbedrägerier, minskade ändå kortbedrägerierna med 25 procent. Den brottstyp som ökade mest var bedrägeri genom social manipulation, som ökade med 23 procent; det innebär en ökning med 3 460 anmälda brott. Bedrägeribrotten har ökat stadigt från 2011 fram till 2018 då trenden istället gick nedåt.