2019 anmäldes 3 410 personuppgiftsincidenter under perioden 1 januari till 30 september. Det motsvarar cirka 90 anmälda incidenter per vecka. Under 2018 låg antalet på cirka 70 anmälda incidenter per vecka.

Uppgifterna kommer från en rapport utfärdad av Datainspektionen. I rapporten framkommer att ökningen främst har skett inom den offentliga sektorn. Datainspektionens bedömning är att ökningen främst beror på en ökad kunskap och bättre rutiner för att anmäla personuppgiftsincidenter.

Den största delen av de anmälda incidenterna avser felaktiga brevutskick. Denna kategorin innebär att brev eller e-post innehållande personuppgifter har skickats till fel mottagare. Kategorin står för 35 procent av de anmälda incidenterna under perioden.

Näst vanligast är obehörig åtkomst; att någon olovligen berett sig tillgång till personuppgifter. Detta innefattar både att någon modifierat behörigheterna för att komma åt uppgifterna, men även felkonfigurerade behörigheter. Kategorin står för 31 procent av de anmälda incidenterna under perioden.

Kategorin obehörigt röjande står för 22 procent och innebär att man hanterat personuppgifter på ett sådant sätt att någon – icke behörig – har kunnat ta del av dem.

En liten kategori är stöld och förlust. Denna kategorin står för cirka 6 procent av de anmälda incidenterna. Men det är ofta här som det största antalet personuppgifter läcker ut. Detta kan till exempel vara rena hacking-intrång. Kategorin innefattar också kvarglömda datorer på bussar och tåg.


Kommentarer

Kommentarsfältet är modererat. Det innebär att alla kommentarer granskas av ansvarig utgivare före publicering.

Du väljer själv om du vill ange ditt riktiga namn, en pseudonym eller vara helt anonym. Ingen registrering behövs.