Tack till

1 Introduktion
 1.1 Vad är Docker?
 1.2 Containers är inget nytt
 1.3 En överblick
 1.4 Bokens uppbyggnad
 1.5 Kodexempel

2 Installera Docker
 2.1 Docker i Windows
  2.1.1 Installera Docker Desktop för Windows
 2.2 Installera Docker Desktop för macOS
 2.3 Installera Docker i Linux

3 Din första Docker
 3.1 Gå in i en container
 3.2 Övningsuppgifter

4 Bakom kulisserna
 4.1 Namnrymder
 4.2 Avbilder
 4.3 Övningsuppgifter

5 Docker-kommandots uppbyggnad
 5.1 Hitta mer information
 5.2 Server/klient
 5.3 Övningsuppgifter

6 Nätverk och portar
 6.1 Nätverkstyperna
  6.1.1 bridge
  6.1.2 host
  6.1.3 none
 6.2 Standardnätverket
 6.3 Skapa egna nätverk
  6.3.1 Ansluta en befintlig container
 6.4 Publicera portar
 6.5 Testa host-nätverket
 6.6 Övningsuppgifter

7 Volymer
 7.1 Namngivna och anonyma volymer
  7.1.1 Anonyma volymer
  7.1.2 Namngivna volymer
  7.1.3 Skapa volymer på förhand 
 7.2 Bundna monteringar
 7.3 Övningsuppgifter

8 Rensa upp
 8.1 Övningsuppgifter 

9 En egen wiki
 9.1 Specifikationerna
 9.2 Skapa ett nätverk
 9.3 Sätta upp MySQL-databasen
 9.4 Miljövariabler
  9.4.1 Montering eller volym
  9.4.2 Dags att starta databasen
 9.5 Sätta upp Mediawiki-containern
 9.6 Starta wikin vid start av datorn
 9.7 Läsa loggar
 9.8 Övningsuppgifter

10 Bygg dina egna avbilder
 10.1 Dockerfile
  10.1.1 Avbildens uppbyggnad
  10.1.2 Dags att bygga
  10.1.3 Starta en container från avbilden
 10.2 Min version av cowsay
 10.3 Fler Dockerfile-kommandon
  10.3.1 COPY och ADD 
   10.3.1.1 Alice i Underlandet
  10.3.2 CMD och ENTRYPOINT
  10.3.3 WORKDIR
  10.3.4 USER
  10.3.5 VOLUME
  10.3.6 EXPOSE
  10.3.7 ENV
  10.3.8 LABEL
  10.3.9 HEALTHCHECK
 10.4 Loggning till stdout
 10.5 Container commit
 10.6 Exportera och spara
  10.6.1 Exportera och importera en container
  10.6.2 Spara och läsa in avbilder
 10.7 Övningsuppgifter

11 Register
 11.1 Skapa ett eget privat register
  11.1.1 Uppsättning av registret
   11.1.1.1 Certifikatet
   11.1.1.2 Autentiseringsuppgifter 
   11.1.1.3 Containern
  11.1.2 Klienterna
   11.1.2.1 Linux
   11.1.2.2 Docker Desktop för Windows
   11.1.2.3 Docker Desktop för macOS
  11.1.3 Testa registret
 11.2 Andra alternativ till privata register
 11.3 Övningsuppgifter

12 Systemets resurser
 12.1 Se resursanvändningen
 12.2 Sätta resursgränser för containrar
 12.3 Extra åtkomst till värddatorn
 12.4 Övningsuppgifter

13 Docker Compose
 13.1 Vad är Docker Compose?
 13.2 Ett första exempel
 13.3 Wikin som en compose-fil 
 13.4 Användbara Compose-kommandon
 13.5 Fasta namn för Docker Compose
 13.6 Bygga avbilder direkt i Docker Compose
 13.7 Övningsuppgifter
  
14 Rootless mode
 14.1 Installera rootless mode
 14.2 Använda rootless mode
 14.3 Docker Compose
 14.4 Komma runt begränsningarna i rootless mode
 14.5 Övningsuppgifter

15 Några ord om säkerhet
 15.1 Exempel på attacker
  15.1.1 docker-gruppen
  15.1.2 Komma åt värddatorns filsystem från en container
  15.1.3 Exekvera kommandon på värddatorn från en container
  15.1.4 Farorna med att montera docker.sock
 15.2 Övningsuppgifter

16 Avslutning

Appendix A (/etc/hosts)

Appendix B (SSH-nycklar)