1 Introduktion                           13

2 Vad är GNU/Linux?                        15
 2.1 Utgåvorna som denna bok inriktar sig mot           19

3 En kort introduktion till kommandoraden             21
 3.1 Bokens exempel                        23
 3.2 Övningsuppgifterna i boken                  25

4 Använda den inbyggda manualen                  27
 4.1 Navigera inuti en manualsida                 29
 4.2 Hitta kommandon                       29
 4.3 Vad gör ett kommando?                    31
 4.4 Andra sätt att hitta hjälp                  31
 4.5 Övningsuppgifter                       32

5 Filsystemet                           33
 5.1 Navigera och lista innehållet                35
    5.1.1 Din hemkatalog                    38
    5.1.2 Dolda filer och kataloger               39
 5.2 Undersöka innehållet i filer                 41
    5.2.1 Fler genvägar till hemkatalogen            43
 5.3 Skapa egna filer                       43
 5.4 Skapa kataloger                       45
 5.5 Ta bort, döp om, flytta och kopiera filer          46
 5.6 Länkar                            48
    5.6.1 Mjuka länkar                     51
    5.6.2 Sammanfattning                    53
 5.7 Allting är filer (eller processer)              53
 5.8 Visa monterade lagringsenheter                54
 5.9 Övningsuppgifter                       55

6 Editorer                             57
 6.1 Vi                              58
    6.1.1 Sök & ersätt                     63
 6.2 Nano                             64
    6.2.1 Sök & ersätt                     66
 6.3 Övningsuppgifter                       67

7 Användare och rättigheter                    69
 7.1 Introduktion till filrättigheter               70
 7.2 Användare och grupper                    73
    7.2.1 Root, su & sudo                    75
        7.2.1.1 Traditionella system med root och su    77
        7.2.1.2 sudo                    78
 7.3 Skapa användare                       80
 7.4 Skapa grupper                        82
 7.5 Modifiera användare                     83
 7.6 Ändra ägare och grupp för filer               85
 7.7 Ändra filrättigheter                     89
    7.7.1 Rättigheter som oktala tal              92
    7.7.2 Exekveringsbiten för kataloger            94
    7.7.3 Exekveringsbiten för filer              95
 7.8 Sticky bit                          96
 7.9 SetUID och SetGID                      98
 7.10 Radera användare och grupper                100
 7.11 Övningsuppgifter                      101

8 Pakethantering                          105
 8.1 Terminologi                         109
    8.1.1 Bibliotek                       109
    8.1.2 Beroende                       109
 8.2 yum                             110
 8.3 dnf                             111
    8.3.1 Uppdatera systemets mjukvara             111
    8.3.2 Söka och installera program              112
    8.3.3 Ta bort program                    114
    8.3.4 Lista program, beroenden och information       115
    8.3.5 Installera nedladdade paket              117
 8.4 APT                             117
    8.4.1 Uppdatera systemets mjukvara             118
    8.4.2 Söka och installera program              118
    8.4.3 Ta bort program                    120
    8.4.4 Lista program, beroenden och information       121
    8.4.5 Installera nedladdade paket              122
 8.5 Installera program från källkod               123
 8.6 Övningsuppgifter                       128

9 Skalet                              129
 9.1 Omdirigering av data                     129
    9.1.1 Omdirigering av utdata                131
    9.1.2 Lägga till data                    133
    9.1.3 Omdirigering av indata                134
    9.1.4 Rörledningar                     135
 9.2 FIFO                             138
 9.3 Returkoder                          141
 9.4 Flera kommandon på samma rad                 142
 9.5 Kommandohistorik                       144
 9.6 Jobbkontroll                         146
    9.6.1 Ett användbart exempel                150
 9.7 Övningsuppgifter                       151

10 Textbearbetning                         153
 10.1 Extrahera text                       154
    10.1.1 awk                         154
    10.1.2 grep och reguljära uttryck              158
 10.2 Sortera listor                       163
 10.3 Manipulera text                       166
 10.4 Övningsuppgifter                      172

11 Introduktion till skalskript                  175
 11.1 Variabler                          177
    11.1.1 Miljövariabler                    179
 11.2 Flyttal                           181
 11.3 Listor                           183
 11.4 Loopar och villkor                     184
    11.4.1 if-satser och testoperatorer             184
    11.4.2 case-satser                     194
    11.4.3 Loopar                        195
        11.4.3.1 for                    196
        11.4.3.2 while                   201
        11.4.3.3 until                   202
 11.5 Funktioner                         203
 11.6 Argument till skript                    205
 11.7 Övningsuppgifter                      208

12 Administrera tjänster                      211
 12.1 Installera Apache webbserver                212
 12.2 Starta och stoppa Apache                  213
 12.3 Aktivera och inaktivera tjänster              215
 12.4 Starta om tjänster                     216
 12.5 Skapa och modifiera tjänster                217
    12.5.1 Modifiera tjänster                  221
    12.5.2 Skapa en egen tjänst                 223
 12.6 Läsa loggar                         226
    12.6.1 Spara loggarna mellan omstarter           232
 12.7 Läsa loggar i /var/log                   234
 12.8 Vidare konfiguration av Apache               235
    12.8.1 Skapa en lösenordsskyddad sida            236
 12.9 Övningsuppgifter                      239

13 Processhantering                        241
 13.1 kill och signaler                      247
    13.1.1 HUP                         249
    13.1.2 Andra vanliga signaler                251
 13.2 Andra verktyg                        252
 13.3 Övningsuppgifter                      256

14 Nätverk                             259
 14.1 Undersöka aktuella nätverksinställningar          259
 14.2 Fjärrinloggning med SSH                   264
    14.2.1 Att använda nycklar                 267
 14.3 Konfigurera nätverket                    271
    14.3.1 Fedora-baserade utgåvor               271
    14.3.2 Debian                        275
       14.3.2.1 /etc/network/interfaces           276
       14.3.2.2 NetworkManager               278
    14.3.3 Ubuntu                        279
 14.4 Övningsuppgifter                      281

15 Övrig systemadministration                   283
 15.1 Stopp och omstart av systemet                283
 15.2 Nya lagringsenheter                     285
    15.2.1 Automatisk montering vid start            291
 15.3 Schemalägga säkerhetskopiering               293
    15.3.1 Arkiv med tar                    293
       15.3.1.1 Några fler crontab-exempel         299
    15.3.2 Backup med rsync                   300
 15.4 Övningsuppgifter                      303

16 Avslutning                           305

Appendix A (ASCII-tabell)                     307

Källor                               313