1 Introduktion                 7 

2 Bokens exempel                11
 2.1 Speciella tecken             12

3 Förbered din dator              15
 3.1 macOS                   15
 3.2 Linux                   16
  3.2.1 Debian och Ubuntu           16
  3.2.2 Fedora                16
 3.3 Windows                  17

4 TCIP/IP – grunden för allt          19
 4.1 Olika nät                 22
  4.1.1 Visa routrarna på vägen        26
 4.2 TCP och UDP                28
 4.3 Portar                  29
 4.4 Varifrån kommer IP-adressen?       30

5 Namndemoner                  31
 5.1 Slå upp poster i DNS-servrar       34
 5.2 Zoner                   41

6 Webbdemoner                  45
 6.1 Prata med en webbdemon          46
 6.2 Prata med webbdemonen över HTTPS     53
 6.3 Bygga en enkel webbdemon         56
 6.4 API-anrop                 60
  6.4.1 GET-förfrågan             62
  6.4.2 POST-förfrågan            64

7 Mejldemoner                  67
 7.1 Prata med SMTP-demoner          69
  7.1.1 Som en mejlklient           74
 7.2 Prata med POP3-demoner          78

8 Tidsdemoner                  81
 8.1 Fråga NTP-demoner             82

9 Säkerhet och hacking             85
 9.1 Kryptering                86
 9.2 Lista öppna portar            90
 9.3 Lista öppna portar från utsidan      92
 9.4 Trojaner med bakdörrar          95
  9.4.1 Reverse shell             96
 9.5 Internet är en fientlig plats       99

10 IPv6 och bristen på IPv4-adresser      101

A IPv4-adresser och nätmasker          107

Noter                      111