1 Introduktion                                15
 1.1 Unixsystem?                              16
 1.2 Bokens exempelprogram                         16
 1.3 Andra utgåvan                             17
 1.4 Tredje utgåvan                             18

2 Kort historia                               19
 2.1 Högnivåspråken utvecklas                        22
 2.2 Andra Unixliknande system                       23
 
3 Installera nödvändiga verktyg                       25
 3.1 Navigera i de inbyggda man-sidorna                   26

4 Introduktion till C                            29
 4.1 Ett första exempel                           31
 4.2 Ett exempel med indata                         35
  4.2.1 Första varianten                          35
   4.2.1.1 Spill över med flit                      38
  4.2.2 Andra varianten                          39
 4.3 Övningsuppgifter                            44

5 Variabler och datatyper i C                        45
 5.1 Variabelnamn                              46
 5.2 Heltal                                 48
  5.2.1 Portabilitet                            50
  5.2.2 Signed och unsigned int                      52
  5.2.3 Tecken, char                            55
 5.3 Flyttal                                56
 5.4 Fält av tal                              57
 5.5 Uppräkningstypen enum                         58
 5.6 Konstruktioner, struct                         59
  5.6.1 Storleken på konstruktioner                    64
 5.7 Egna datatyper med typedef                       66
 5.8 Unioner                                70
 5.9 Konstanter                               73
 5.10 Omvandla mellan olika typer                      75
 5.11 Aritmetik                               77
  5.11.1 Modulo-operatorn                         80
 5.12 Övningsuppgifter                           82

6 Loopar & villkor 85
 6.1 Jämförelseoperatorer                          85
 6.2 Olika villkorssatser i C                        86
 6.3 if-satsen                               86
 6.4 Logiska operatorer                           91
 6.5 Nästlade if-satser                           93
 6.6 Jämföra strängar                            95
 6.7 Switch-satsen                             97
 6.8 Loopar                                 99
  6.8.1 for-loopen                             99
   6.8.1.1 Utesluta delar i for-loopen                  103
  6.8.2 while-loopen                           105
  6.8.3 do while                             107
  6.8.4 Avbryta en loop med break                     108
  6.8.5 Hoppa över iterationer med continue                110
 6.9 Övningsuppgifter                           111
 
7 Bitvisa operationer                            113
 7.1 Bitvis OCH & bitvis ELLER                       113
  7.1.1 Exklusiv ELLER                          117
 7.2 Bitvis skiftning                           118
 7.3 Negation                               119
  7.3.1 Negation och signerade heltal                   120
 7.4 Övningsuppgifter                           121
 
8 Funktioner, del 1                             123
 8.1 En första egen funktion                        125
 8.2 Funktionsprototyp och funktionskropp                 126
 8.3 Returtyper och argument                        127
 8.4 Placera funktioner i separata filer                  131
 8.5 Övningsuppgifter                           133

9 Minneshantering                              135
 9.1 Heap och stack                            135
  9.1.1 BSS, data och text                        137
  9.1.2 Stack frames                           138
 9.2 Scope                                 138
  9.2.1 Block-scope                            140
   9.2.1.1 Global                            142
   9.2.1.2 Static                            144
  9.2.2 Filbaserat scope                         146
 9.3 Dynamisk minneshantering                       148
 9.4 Allting handlar om null-tecknet                    153
 9.5 Övningsuppgifter                           159
 
10 Pekare                                  163
 10.1 Adressen till teckenfält                       165
 10.2 Skapa pekare                             167
 10.3 Mer om fält, strängar och pekare                   170
  10.3.1 Andra typer av fält                       173
 10.4 Pekare till pekare                          175
  10.4.1 Använda pekare till pekare för fält               176
 10.5 Övningsuppgifter                           178
 
11 Funktioner, del 2                            181
 11.1 main()                                181
  11.1.1 Behandla argument till programmet                183
  11.1.1.1 Förklaring av resten av simple-ls               191
 11.2 Fält som argument och retur                     192
  11.2.1 Fält som argument                        192
  11.2.2 Returnera ett fält                        194
  11.2.3 Call by reference                        196
 11.3 Övningsuppgifter                           197
 
12 Filhantering                               199
 12.1 Strömmar och fildeskriptorer                     200
 12.2 Skriva till filer med filströmmar                  200
 12.3 Läsa från filer med filströmmar                   203
  12.3.1 Läsa in specifikt innehåll                    208
 12.4 stdin, stdout och stderr                       210
 12.5 Förflytta sig i en fil                        211
 12.6 Skriva och läsa med fildeskriptorer                 213
 12.7 Skriva och läsa binärdata                      215
  12.7.1 Skriva och läsa en enstaka variabel               216
  12.7.2 Skriva fält till en fil                     218
   12.7.2.1 Blanda olika datatyper                    221
  12.7.3 Lagra strukturer i filer                     222
  12.7.4 Ett komplett lagerhanteringsprogram               225
 12.8 Övningsuppgifter                           236
 
13 Introduktion till systemanrop                      237
 13.1 Filsystem och rättigheter                      240
  13.1.1 Rättigheter som oktala tal                    242
  13.1.2 umask                              243
 13.2 Två exempelprogram                          245
  13.2.1 Enkelt program för filinformation                245
  13.2.2 Program för att ändra ägaren av en fil              246
 13.3 Systemanrop, datatyper och C-standarder               248
 13.4 Felhantering och errno                        252
 13.5 En egen version av touch                       257
 13.6 Många fler systemanrop                        258
 13.7 Övningsuppgifter                           262
 
14 Kommunicera med skalet och andra program                 265
 14.1 Rörledningar                             267
 14.2 Returkoder                              270
 14.3 Omdirigera data till och från filer                 271
  14.3.1 Skriva till stderr i C                      274
 14.4 Knyta samman returkoder, rörledningar och omdirigeringar       275
 14.5 Miljövariabler                            279
  14.5.1 Läsa och sätta miljövariabler i C                281
 14.6 Övningsuppgifter                           283
 
15 Kompilatorn, objektfiler och make                    285
 15.1 De fyra stegen                            285
  15.1.1 Preprocessorn                          287
  15.1.2 Kompilering                           288
  15.1.3 Assembly                             290
  15.1.4 Linker                              290
 15.2 Ett par nyttiga flaggor                       291
 15.3 Make                                 292
  15.3.1 En Makefile för ett projekt                   293
   15.3.1.1 En smartare Makefile                     299
   15.3.1.2 Fler variabler och mål                    301
 15.4 Delade bibliotek                           303
  15.4.1 Statiska bibliotek                        304
  15.4.2 Dynamiska bibliotek                       307
   15.4.2.1 Titta i det dynamiska biblioteket              308
   15.4.2.2 Installera biblioteket i systemet              309
   15.4.2.3 Använda biblioteket i ett program              310
   15.4.2.4 macOS                            311
   15.4.2.5 Använda tredjepartsbibliotek                 314
 15.5 Övningsuppgifter                           314
 
16 Processer, demoner, barn och föräldrar                  317
 16.1 Introduktion till exec()                       323
 16.2 Introduktion till fork()                       325
  16.2.1 Zombie-processer                         329
 16.3 system()                               331
 16.4 Demoner                               332
 16.5 Övningsuppgifter                           335
 
17 IPC                                   339
 17.1 Signalhantering                           340
  17.1.1 Utöka demonen med signalhanterare                341
   17.1.1.1 Utöka med ytterligare signalhanterare            346
   17.1.1.2 Utöka med ett klientprogram                 350
 17.2 Pipes (rörledningar)                         352
 17.3 FIFO (namngivna rörledningar)                    354
  17.3.1 C och FIFO                            357
 17.4 Meddelandeköer                            361
 17.5 Unix-sockets                             367
  17.5.1 En tidsserver över en Unix-socket                368
  17.5.2 Klient till tidsservern                     372
 17.6 Övningsuppgifter                           373
 
18 TCP/IP                                  375
 18.1 Server/klient med UDP                        375
  18.1.1 Serverprogrammet                         376
  18.1.2 Klientprogrammet                         380
 18.2 Server/klient med TCP                        383
  18.2.1 Serverprogrammet                         383
  18.2.2 Klientprogrammet                         387
 18.3 Namnuppslagning                           390
 
19 Felsökning                                393
 19.1 GDB och LLDB                             394
  19.1.1 Installera GDB / LLDB                      395
  19.1.2 Stega igenom ett enkelt program                 395
  19.1.3 Övervaka variabler                        399
  19.1.4 Modifiera variabler under körning                402
  19.1.5 Program med flera funktioner och argument            402
  19.1.6 Titta i minnesadresser                      405
  19.1.7 Undersöka minnet på djupet                    407
  19.1.8 Felsöka barnprocesser                      410
   19.1.8.1 GDB                             411
   19.1.8.2 LLDB                             412
 19.2 Valgrind                               412
  19.2.1 Installera Valgrind                       412
  19.2.2 Använda Valgrind                         415
  19.2.3 Mer svårupptäckta minnesproblem                 419
 19.3 Övningsuppgifter                           423
 
20 Avslutning                                425
 
Appendix A (ASCII-tabell)                          427
 
Appendix B (Talsystem)                           433
 Bitar, bytes och det binära talsystemet                  433
 Omvandla mellan binärt och decimalt                    434
 Signerade tal                               435
 Hexadecimala talsystemet                         436
 Till och från binärt                           437
 Hexadecimalt till decimalt                        439
 Räkna ut större och mer komplicerade tal                 442
 Oktala talsystemet                            442
 Till och från binärt                           443
 Oktalt till decimalt                           444
 Använda bc för att omvandla mellan olika talsystem            447
 
Källor                                   449