1 Introduktion                     13
 1.1 Exempel och stilar i boken            16
 1.2 Ladda ner kodexemplen från boken         17
 1.3 Andra utgåvan                   18
 1.4 Tredje utgåvan                  18

2 Vad är programmering?                 19
 2.1 Är programmering svårt och måste jag kunna matte? 20
 2.2 Att lösa problem                 23
 2.3 Hur lär jag mig bäst?               23

3 Scratch                        25
 3.1 Kom igång med Scratch               26
 3.2 Grundläggande koncept               28
 3.3 Övningsuppgifter                 38

4 En kort introduktion till datorn           41
 4.1 Binärdata och ASCII-data             43
  4.1.1 ASCII                     44
 4.2 Bitar och bytes                  45
 4.3 Övningsuppgifter                 46

5 Dags för Python!                   49
 5.1 Installera Python i Windows            49
 5.2 Installera Python i Linux             50
  5.2.1 Debian och Ubuntu               51
  5.2.2 Red Hat, CentOS och Fedora          51
 5.3 Installera Python i macOS             52
 5.4 IDLE                       52
 5.5 Två sätt att använda Python            54
 5.6 Hitta hjälp och dokumentation           56
 5.7 Övningsuppgifter                 56

6 Datatyper och variabler                59
 6.1 Tilldelning av variabler             61
 6.2 Variabelnamn                   62
 6.3 Heltal och flyttal                63
  6.3.1 Aritmetik                   63
  6.3.2 Omvandling mellan flyttal och helta      66
 6.4 Strängar                     67
  6.4.1 Inbyggda metoder för strängar         70
   6.4.1.1 Hitta fler metoder            72
  6.4.2 Funktioner och operatorer för strängar    74
 6.5 Listor                      75
 6.6 Tupletter                     80
 6.7 Ordlistor, strängindexerade listor        81
 6.8 Övningsuppgifter                 84
  6.8.1 Aritmetik                   85
  6.8.2 Strängar                   86
  6.8.3 Listor                    86
  6.8.4 Ordlistor                   87

7 Loopar & villkor                   89
 7.1 Spara kod i filer och köra programmen       90
  7.1.1 shebang                    92
 7.2 Jämförelseoperatorer               94
 7.3 Villkorssatser                  95
  7.3.1 If                      95
   7.3.1.1 Inte sant                 102
   7.3.1.2 AND och OR                103
  7.3.2 Match                     105
 7.4 In- och utdata                  107
 7.5 Övningar med villkor & jämförelser        112
 7.6 Loopar                      113
  7.6.1 for-loopen                  114
   7.6.1.1 Loopa igenom ordlistor          119
  7.6.2 while-loopen                 121
  7.6.3 break & continue               125
 7.7 Övningar med loopar                128

8 Filhantering och felhantering             131
 8.1 Filhantering                   132
  8.1.1 Läsa och skriva text till filer        132
   8.1.1.1 Ett första exempel            133
  8.1.2 Alice i Underlandet              135
  8.1.3 read och readline               143
  8.1.4 Lägga till text                145
  8.1.5 Spara dina variabler             146
 8.2 Några ord om olika exit-funktioner        149
 8.3 Felhantering                   151
  8.3.1 Traceback                   152
  8.3.2 Fånga upp fel med try / except        153
   8.3.2.1 Finally                  159
 8.4 Övningsuppgifter                 164

9 Funktioner                      167
 9.1 Exempel på funktioner               168
 9.2 Nyckelord till funktioner             171
 9.3 Omfång                      174
  9.3.1 Modifiera globala variabler          178
 9.4 Standardvärden                  179
 9.5 Lambda                      180
 9.6 Dokumentera funktioner              183
 9.7 Moduler                      185
 9.8 Övningsuppgifter                 189

10 Standardbiblioteket                 191
 10.1 Datum och klockslag               192
 10.2 Matematik                    195
  10.2.1 Största gemensamma delaren          195
  10.2.2 Är talen nära varandra?           196
  10.2.3 Avrunda uppåt och nedåt           197
  10.2.4 Absoluta värden               198
  10.2.5 Roten ur och logaritmer           198
 10.3 Arbeta med ZIP-filer               199
 10.4 Operativsystemet                 200
  10.4.1 os                      201
  10.4.2 Unix- och Windows-specifika moduler     202
   10.4.2.1 syslog                  202
   10.4.2.2 winreg                  203
 10.5 Signalhantering                 203
 10.6 Läsa in data från internet            205
 10.7 Övningsuppgifter                 207

11 Objektorienterad programmering            209
 11.1 Husdjur som exempel               211
 11.2 Kort om arv                   215

12 Knyta samman säcken, ett sista projekt        219
 12.1 Bygga ut koden                  226

13 Fortsatta äventyr                  231
13.1 Några ord om AI-verktyg              233