Som ett roligt litet projekt har jag gjort två små program för att träna multiplikationstabellen. Det ena är skrivet i Python och det andra i Scratch. Både två fungerar ungefär likadant. Båda programmen visar hur många rätt och fel man har, samt hur stor procent av ens svar som är korrekta.

Python-programmet visas här nedanför och Scratch-programmet finns på multiplicationtable on Scratch.

För att avsluta Python-programmet trycker du på CTRL-D. Då visas hur många korrekta respektive felaktiga svar du hade.

#!/usr/bin/env python3
import random

ratt = 0
fel = 0

while True:
  a = random.randint(0,10)
  b = random.randint(0,10)

  try:
    c = int(input("Vad blir %d x %d? " %(a, b)))
  except (EOFError, KeyboardInterrupt):
    print ("\n\nAntal rätt: %d" %ratt)
    print ("Antal fel: %d" %fel)
    print ("%.1f%% av dina svar var korrekta" %((ratt/(ratt+fel))*100))
    exit(1)
  except ValueError:
    print ("Ange endast heltal som svar\n")
    continue

  if (a * b == c):
    print ("Rätt!")
    ratt = ratt + 1
  else:
    print ("Fel, rätt svar är %d" %(a*b))
    fel = fel + 1

  print ("")


Kommentarer

Kommentarsfältet är modererat. Det innebär att alla kommentarer granskas av ansvarig utgivare före publicering.

Du väljer själv om du vill ange ditt riktiga namn, en pseudonym eller vara helt anonym. Ingen registrering behövs.