Som ett roligt litet projekt har jag gjort två små program för att träna multiplikationstabellen. Det ena är skrivet i Python och det andra i Scratch. Både två fungerar ungefär likadant. Båda programmen visar hur många rätt och fel man har, samt hur stor procent av ens svar som är korrekta.

Python-programmet visas här nedanför och Scratch-programmet finns på multiplicationtable on Scratch.

För att avsluta Python-programmet trycker du på CTRL-D. Då visas hur många korrekta respektive felaktiga svar du hade.

#!/usr/bin/env python3
import random

ratt = 0
fel = 0

while True:
  a = random.randint(0,10)
  b = random.randint(0,10)

  try:
    c = int(input("Vad blir %d x %d? " %(a, b)))
  except (EOFError, KeyboardInterrupt):
    print ("\n\nAntal rätt: %d" %ratt)
    print ("Antal fel: %d" %fel)
    print ("%.1f%% av dina svar var korrekta" %((ratt/(ratt+fel))*100))
    exit(1)
  except ValueError:
    print ("Ange endast heltal som svar\n")
    continue

  if (a * b == c):
    print ("Rätt!")
    ratt = ratt + 1
  else:
    print ("Fel, rätt svar är %d" %(a*b))
    fel = fel + 1

  print ("")