Här hittar du alla artiklarna i serien Blandade säkerhetstips. Listan fylls på efterhand som fler artiklar skrivs. Tipsen i denna artikelserie gäller främst för Linux och andra Unixsystem.

I del 1 går vi igenom vad setuid och setgid är för något och varför det kan utgöra en säkerhetsrisk. Här ser vi hur en angripare kan skapa ett skal med root-rättigheter för att behålla sina rättigheter även efter att intrånget upptäckts.

I del 2 tittar vi på öppna nätverksportar och bakdörrar. Här lär vi oss hur man listar alla öppna portar och hur man kan se vilket program som lyssnar på vilken port. Vi ser också hur en angripare kan öppna en bakdörr på systemet med nc.

I del 3 lär vi oss vad LD_PRELOAD är för något och hur det kan användas för att ladda in skadlig kod på systemet.

I del 4 får vi se hur en angripare tar sig in på ett system med hjälp av ett reverse shell. Vi tittar också på några enkla åtgärder för att upptäcka aktiva reverse shell.