CyberInfo har skickat ut förfrågningar till 11 stycken kommunikationsoperatörer i Skåne att berätta om sitt stöd för IPv6. Av de 11 tillfrågade har bara 6 stycken svarat. Utifrån de som svarat är det idag ingen som aktiverat IPv6 i sina nät – åtminstone inte för privatpersoner. Stödet finns däremot hos de flesta.

Nätverksswitch

De som svarat är Landskrona Energi, Teleservice, Öresundskraft, Bjäre Kraft, ITUX och Öppna Stadsnät AB. En del av dessa driver nät även utanför Skåne, men förfrågningarna har specifikt avsett de nät de driver inom Skånes gränser.

Teleservice är en internetoperatör som arbetar vertikalt i alla leden, och således inte en vanlig kommunikationsoperatör.

Teleservice svarar att de i dagsläget inte har native IPv6 för privatpersoner, men att de däremot erbjuder 6RD för de kunder som önskar IPv6. 6RD är tunnelmekanism för IPv6. Flertalet av deras företagstjänster har däremot haft fullt IPv6-stöd i mer än 5 år. De berättar också att de håller på att implementera ny utrustning med stöd för DHCPv6-PD för IPv6.

ANNONS

ITUX svarar att deras nät är förberett för IPv6 och är i ett inledande skede med pågående tester hos tjänsteleverantörerna.

Öppna Stadsnät AB svarar att de ännu inte börjat använda IPv6, och har heller ingen tidsplan för när det kommer ske.

Bjäre Kraft svarar att de har fullt stöd för IPv6 hela vägen fram till slutkunden, men att de ännu inte erbjuder det till tjänsteleverantörerna. Ingen tidsplan för när utrullningen kommer ske.

Landskrona Energi svarar att deras nät har fullt stöd för IPv6 hela vägen fram till slutkunden, men att de valt att inte rulla ut det innan all teknikpersonal är utbildad i det. All personal kommer utbildas under hösten så att de till vintern kan ge klartecken till tjänsteleverantörerna.

Öresundskraft svarar att de har stöd för IPv6 i större delen av nätet och att uppgraderingar pågår hela tiden. Vidare berättar de att tester pågår med IPv6 och att de troligen kommer kunna ha tjänster med IPv6 efter årsskiftet.


Kommentarer

Kommentarsfältet är modererat. Det innebär att alla kommentarer granskas av ansvarig utgivare före publicering.

Du väljer själv om du vill ange ditt riktiga namn, en pseudonym eller vara helt anonym. Ingen registrering behövs.