AutoCAD är det mest populära och välkända CAD-programmet, men det har en stor prislapp. Cirka 21 700 kr inklusive moms per år. Men det finns alternativ. QCAD är ett av dem och kostar cirka 430 kr i engångssumma.

CAD Bild: Bruno

Jag har testat en lång rad alternativ till AutoCAD genom åren. En del mindre bra och del bättre. AutoCAD har självklart många fördelar och är lite av en standard. Men för mig som gör högst två–tre CAD-ritningar om året går det inte att motivera den höga kostnaden.

QCAD å andra sidan är i grunden ett helt gratis CAD-program. Det har dessutom öppen källkod. Men om man vill ha DWG-stöd krävs en licens för deras professionella utgåva. Den utgåvan kostar dock bara cirka 430 kr i engångskostnad. Då ingår uppdateringar i ett år.

På deras webbsida kan man även köpa till en bok om QCAD. Boken riktar sig till nybörjare av CAD, och går igenom både grunderna för CAD i stort, men också hur QCAD används.

Dessutom finns QCAD för både Linux, macOS och Windows. För macOS finns även stöd för M1.

Du hittar QCAD på qcad.org. Där finns även en utvärdering av deras professionella utgåva. Den är dock begränsad till 15 minuters användning åt gången.