DOSBox kan användas till betydligt mer än bara gamla spel. Ett intressant användningsområde är att kunna använda gamla DOS-program för att programmera diverse enheter över serieporten. Oftast behövs inte ens en serieport, istället går det att använda en USB-serieportsadapter.

DOS Motorola Scriptor LX2, en personsökare från mitten av 90-talet.

Till jul brukar jag alltid hitta på något mysigt retroprojekt. Årets projekt blev att programmera om några av mina gamla personsökare. Personsökarna är från mitten av 90-talet.

All programvara för att programmera dem är således för DOS. Dessutom sker all programmering över serieporten. Detta var långt innan det fanns USB. Jag har dessutom inte tillgång till programmeringsvaggorna som man ska lägga personsökarna i. Efter lite letande hittade jag dock diverse kopplingsscheman.

Förbereda DOSBox

Värddatorn jag kör DOSBox på är en Debian Linux maskin. USB-adaptern är en USB to TTL serial cable inköpt på m.nu för många år sedan. Det är viktigt att USB-adaptern är en TTL-adapter, inte en ren RS232-adapter. TTL arbetar med betydligt lägre spänningar.

DOSBox installeras enklast med Debians egna pakethanterare:

#> apt install dosbox

För att DOSBox ska hitta adaptern som en serieport lägger jag till följande rad i min ~/.dosbox/dosbox.conf-fil:

serial1=directserial realport:ttyUSB0

För att användaren ska kunna öppna /dev/ttyUSB0 behöver vi även lägga till användaren i gruppen dialout på Linuxsystemet. Det gör vi med följande kommando som root:

#> usermod -a -G dialout jake

Därefter behöver vi antingen logga ut och logga in igen med användaren, eller skriva kommandot newgrp dialout som användaren jake i den terminal vi ska starta DOSBox i.

ANNONS FÖR VÅRA EGNA BÖCKER Demonerna på internet

Hitta rätt program för personsökarna

De personsökare jag vill programmera är tre stycken Motorola Scriptor LX2 (heter även Motorola Advisor Pro), samt en Motorola Advisor. Mjukvaran från Motorola är riktigt gammal och är svår att få tag på. Som tur är finns det arkiverade kopior på Wayback Machine från en webbsida som hette HackCanada.

I mitt fall är det programmen för Advisor och Scriptor jag laddar ner. Jag laddar även ner programmet för Product Family 578 (Flex) - Scriptor - Advisor Gold FLX för framtida behov. Jag skapar en katalog som heter dos i min användares hemkatalog på Linuxsystemet. Här laddar jag ner programmen och packar upp dem med unzip. När allt är nedladdat och uppackat ser min dos-katalog ut så här (här ser vi också att filerna är från 1996 och 1997):

$> ls -l
total 1040
-rwxr-xr-x 1 jake dialout   91 jan 23 1997 advcnfgf.ile
-rw-r--r-- 1 jake jake  167058 nov 12 21:31 advisor.zip
drwxr-xr-x 2 jake jake   4096 jan 15 1997 ARC
-rw-r--r-- 1 jake jake   2755 apr 12 1996 CODEPAGE.HLP
-rw-r--r-- 1 jake jake   40608 sep 6 1996 CONFIG.EXE
-rwxr-xr-x 1 jake jake    202 okt 9 1996 eagle.fil
drwxr-xr-x 2 jake jake   4096 jan 15 1997 LANGUAGE
drwxr-xr-x 3 jake dialout  4096 jan 10 1997 pager
-rw-r--r-- 1 jake jake  185569 nov 14 16:42 pf578flx.zip
-rw-r--r-- 1 jake jake  190706 nov 13 14:22 scriptor2.zip
-rw-r--r-- 1 jake jake  270652 sep 13 1996 SCRIPTOR.EXE
-rw-r--r-- 1 jake jake    177 dec 14 20:52 SCRIPTOR.FIL
-rw-r--r-- 1 jake jake   65172 jul 17 1996 SCRIPTOR.HLP
-rw-r--r-- 1 jake jake   66601 jul 17 1996 SCRIPTOR.MAN
-rw-r--r-- 1 jake jake   35082 sep 6 1996 SETUP.EXE

Koppla in personsökarna

Den enklaste personsökaren att koppla in är Motorola Advisor. Den har tre hål på sidan med kontakter för RX, TX och GND. Här kopplar man således in TX från TTL-adaptern till RX på personsökare, RX från TTL-adaptern till TX på personsökare och GND till GND. 5v-kabeln från TTL-adaptern används inte.

Kontaker på Motorola Advisor Kontakterna på en Motorola Advisor.

Kopplingsschema för Motorola Advisor Så här kopplas Motorola Advisor till TTL-adaptern.

Kablar i kontakterna på en Motorola Advisor När jag programmerar Advisorn håller jag bara kablarna på plats på fingrarna.

Lite svårare är det med Motorola Scriptor LX2. Denna har bara två kontakter. RX/TX är en och samma kontakt. Här måste man således separera dem med en 1N4148-diod.

Kontakterna på en Motorola Scriptor LX2 Kontakterna på en Motorola Scriptor LX2.

Kopplingsschema för Motorola Scriptor LX2 Så här kopplas Motorola Scriptor LX2 till TTL-adaptern.

Kablar i kontakerna på Motorola Scriptor LX2 Även med Scriptorn håller jag fast kablarna med fingrarna.

När jag programmerar personsökarna håller jag kontakterna på plats med handen. Det fungerar ganska bra, man får bara se till att de har bra kontakt.

Dags att programmera

När vi nu har förberett allt vi behöver kan vi börja programmera personsökarna. Det vi kan ändra med DOS-programmen är bland annat RIC-koderna (Receiver Identification Code eller Radio Identification Code). Både Motorola Advisor och Motorola Scriptor LX2 har stöd för fyra olika RIC-koder.

Det går även att ändra andra saker, så som uppstartstexten, tiden för påminnelselarm vid olästa meddelanden, tiden innan symbolen för out of range visas, hur länge ringsignalen ska ljuda och så vidare.

Starta DOSBox genom att skriva dosbox i terminalen. Ett nytt fönster öppnas nu. För att använda svenskt tangentbord skriver vi keyb sv i DOSBox-fönstret.

Nu behöver vi montera katalogen med alla programmen vi laddade ner. Detta gör vi med följande kommando (i DOSBox-fönstret):

mount c /home/jake/dos

Nu kan vi byta till C: genom att skriva C:. Vi förflyttar oss då till katalogen med alla Motorola-programmen. Här startar jag SCRIPTOR.EXE för att programmera min Scriptor LX2.

När programmet är startat börjar vi med att ändra kommunikationsinställningarna. Detta gör vi under F9 - Setup och sedan F3 - Communication Setup. Här väljer jag COM1 för den första – och enda – COM-porten. För min Scriptor LX2 använder jag 4800 bps. Programmet för Advisorn går inte att ändra bps för.

Inställningar för Motorola-programmet Inställningarna för programmet.

Spara inställningarna med F8 och gå tillbaks till huvudskärmen med F10. För att kunna programmera en personsökare måste vi först läsa in all data från den. Detta gör vi från huvudmenyn med F3 - Read a pager. Det tar några sekunder att läsa in all datan. När det är klart visas nedanstående skärm.

Datan från min Motorola Scriptor LX2
Utläst data från Motorola Scriptor LX2.

Här kan vi ändra och lägga till RIC-koder, ändra protokoll (gör inte det, standardprotokollet för personsökning i Sverige är POCSAG med 1200 baud) och mycket annat.

För att komma vidare till att ändra uppstartstexten och texten för de olika mottagarkoderna, tryck på F4 - PROMPT. Här kan vi nu lägga in egna texter som i bilden nedan. För att komma vidare till inställningarna för ljudsignalerna och varningar, tryck på F5 - ALERT.

Textinställningarna i Motorola-programmet
Inställningar för olika texter.

Ljudinställningar med mera
Ljudinställningar med mera.

När vi är klara med alla inställningarna trycker vi på F2 - PR’GM MENU. Därefter trycker vi på F4 - PROGRAM PAGER för att programmera personsökaren. Detta tar några sekunder. Här måste vi vara säkra på att vi håller fast kablarna mot kontakterna i personsökaren.

Programmet för Motorola Advisor ser lite annorlunda ut. Här måste man istället bläddra igenom fyra olika sidor med information när man läst ut datan. Därefter backar man tillbaks till huvudskärmen med F10 och kan då välja att programmera personsökaren med F4.

Program för Motorola Advisor
Programmet för Motorola Advisor ser lite annorlunda ut.

Motorola Advisor programmerad Den färdigprogrammerade Motorola Advisorn.

Kort om personsökarsystemet i Sverige

Personsökarsystemet i Sverige är känt under varumärket Minicall. Det har funnits sedan 80-talet, men det var 1993 som Telia startade Minicall Privat. Man köpte då en personsökare med ett telefonnummer för en engångssumma. Det fanns inga månadsavgifter eller dylikt. Det var istället den som ringde till sökaren som fick betala en sökaravgift (ca 10 kr). Den som ville ha Minicall Text, där man kunde skicka textmeddelanden till sökaren istället för bara siffror fick dock betala en månadsavgift på runt 30 kr i månaden (om jag inte minns helt fel).

År 2002 tog företaget Generic Mobile över Minicallverksamheten som än idag driver tjänsten vidare. Idag går det inte längre att skaffa det abonnemangsfria alternativet Minicall Privat. Istället har alla Minicallabonnemang idag en relativt hög kostnad. Å andra sidan riktar sig Generic Mobile till verksamheter med högra krav på att kritiska meddelanden alltid ska nå fram. Den som har turen att ha kvar en gammal personsökare med ett telefonnummer från förr kan dock fortfarande använda denna.

Protokollet som används är främst POCSAG med 1200 baud. Det använder frekvenserna 169,8 MHz och 161,4375 MHz i Sverige. När man använder Minicall måste man tänka på att kommunikationen som standard är okrypterad. Det går att lyssna av alla meddelanden som sänds över hela Sverige med en vanlig radioskanner och ett program som avkodar POCSAG. Generic Mobile erbjuder dock mottagare med inbyggd kryptering. I bilden nedan visas hur det ser ut när man avlyssnar och avkodar POCSAG. (Koder och meddelanden är maskade. Det sista meddelandet i listan är ett testmeddelande jag skickade till mig själv.)

POCSAG-avkodning
Avlyssning av Minicall-nätet i Sverige.

Det finns tre typer av personsökning: endast tonmeddelanden (personsökaren piper bara, ingen mer information finns), siffermeddelanden (till exempel ett telefonnummer till den som sökt personen) och textmeddelanden som innehåller en text. Textmeddelanden skickas antingen som SMS eller från ett speciellt sändarkonto via datorn.