Med Commodore-emulatorn VICE går det att spela gamla C64-spel och titta på demos från demonpartyn. Men VICE under Debian Linux saknar några nödvändiga filer som vi behöver leta upp själva.

Commodore 64 C64-emulatorn i VICE.

Några dagar efter det första Pågadata sitter jag och funderar på hur jag kan titta på alla demos från partyt i efterhand. Jag hade själv ingen C64 när jag var ung. Min första dator var en 486:a med DOS och Windows 3.1. Något år senare växte intresset för UNIX i olika former och det blev Linux och FreeBSD för hela slanten. När jag började tjäna egna pengar köpte jag en Sun Ultra 5 och senare en Sun Blade 2000. På dessa körde jag i huvudsak Solaris, även om jag ibland testade Linux och OpenBSD på dem.

När jag nu ville titta på demos från Pågadata visste jag inte riktigt var jag skulle börja. Efter en del sökande hittade jag emulatorn VICE. Den finns dessutom som ett färdigt paket i Debian Linux.

Installera VICE och nödvändiga filer

Vi börjar med att installera VICE med:

$ sudo apt update
$ sudo apt install vice 

När vi installerat VICE behöver vi ladda ner en kernal, en chargen samt basic. Dessa filer ska placeras i katalogen /usr/share/vice/C64/.

Filerna finns att ladda ner från http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/firmware/computers/c64/. De filerna jag valde var basic.901226-01.bin för basic, kernal.325017.swedish-02.bin för kernal och characters.325018-02.bin för chargen. När vi har laddat ner dessa filerna döper vi dem till basic, kernal och chargen samt placerar dem i /usr/share/vice/C64/.

Nu kan vi starta C64-emulatorn genom att skriva x64 i en terminal.

För att få tangentbordet på svenska väljer vi Settings → Settings… → Input devices → Keyboard. Här väljer vi Symbolic och Swedish. Nu är tangentbordet i C64-emulatorn så likt ett vanligt tangenbortbord som möjligt.

ANNONS FÖR VÅRA EGNA BÖCKER Demonerna på internet

Montera en katalog som en disk

Nu skapar vi en ny katalog på datorn som vi kan använda för demos och spel till C64-emulatorn. Denna katalogen ska vi senare montera i emulatorn som en disk. Jag skapar min C64-katalog under ~/Downloads.

$ mkdir ~/Downloads/C64

Nu kan vi ladda hem några demos från årets Pågadata från CSDb. När jag laddar ner demos döper jag om dem till kortare namn så att det blir enklare att starta dem.

Därefter behöver vi förbereda katalogen i VICE. Det första vi måste göra är att sätta upp enhet 8 så att den kan användas med katalogen vi skapade. Detta gör vi under Settings → Settings… → Peripheral devices → Drive. Det viktiga är att välja IEC-Device samt Host file system för enhet 8. Det ska se ut som bilden nedan:

VICE c64 enhetsinställningar

Därefter väljer vi Filesystem Device i menyn till vänster. Här anger vi den absoluta sökvägen för katalogen där vi laddat ner demofilerna. Detta ska vara för Drive 8. I mitt fall ser det ut som nedan:

VICE C64 filesystem device

Se även till att du har markerat Save settings on exit så att inställningarna sparas när du avslutar VICE.

Nu kan vi stänga inställningarna och starta ett demo.

I C64-emulatorn skriver vi nu (siffran 8 är enhet 8):

LOAD"$",8

När systemet svarar med READY listar vi innehållet:

LIST

I mitt fall ser det ut som nedan:

C64 load och list

Här väljer jag att starta demot sos.prg som är Software of Swedens demo Pågaintro. För att göra detta skriver vi följande två kommandon (som tidigare är siffran 8 enheten vi vill läsa från, och vi måste vänta på READY mellan kommandona):

LOAD"SOS.PRG",8
RUN

Läsa d64-filer

Vissa demos och spel kommer istället som d64-filer. Detta är diskfiler som går att montera direkt i VICE (tänk image-filer). Ett exempel på detta är demot Phreeeeeeedh av Hardcore Mofokkahz från Gubbdata 2019.

Jag laddar hem denna filen till min dator och döper den till phredh.d64. För att montera diskfilen i VICE väljer vi sedan File → Attach disk image → Drive 9. Vi väljer enhet 9 eftersom vi redan använder enhet 8 för katalogen ~/Downloads/C64.

I dialogrutan som öppnas väljer vi filen vi laddade hem. Därefter kör vi samma kommandon som tidigare, fast denna gången med enhet 9 istället.

LOAD"$",9
LIST

Filen vi vill köra heter HMF-PHREEEEEEEDH. Vi laddar och startar den därför med:

LOAD"HMF-PHREEEEEEEDH",9
RUN

Det ser ut ungefär som i bilden nedan:

C64 enhet 9

Demonstration

I videoklippet nedan visas både hur vi startar en prg-fil från den monterade katalogen och hur man monterar diskfiler och startar program från dem.