Visst hade det väl varit praktiskt att kunna logga in på Raspberry Pi:en utan tillgång till vare sig skärm, tangentbord, mus eller nätverk? Det är faktiskt möjligt med hjälp av RX/TX-pinnarna på Raspberry Pi:en. Det var faktiskt så man arbetade för många år sedan, på tiden med stordatorer. Man hade då kanske bara en enda stordator på företaget, och till den kopplade man in seriella terminaler som placerades ut på företaget som användarna kunde använda sig av för att få tillgång till datorn. Exakt samma princip ska vi använda oss av nu, men istället för serialla terminaler använder vi vår vanliga dator som terminal för att komma åt Raspberry Pi:en. Till detta behöver man en speciell USB-kabel. Ofta kallar man detta för en konsolkabel, USB-TTY eller USB-TTL-kabel. Exempelvis m.nu har just en sådan kabel.

Kabeln har ofta fyra pinnar, men vi använder oss bara av de tre då den fjärde pinnen är till för att ge ström till Pi:en vilket vi inte använder oss av här. De tre pinnarna vi använder från USB-kabeln är alltså jord, RX (receive) och TX (transmit). Inkoppling sker enligt bilden nedan.

USB-TTY

Koppla sedan bara in USB-kontakten i datorn. För att få upp konsolen från Pi:en på din dator är det enklast att använda sig av programmet screen. Om du inte redan har programmet på din dator kan du enkelt installera det. Under Debian installerar du det med sudo apt-get install screen. Starta sedan programmet med screen /dev/ttyUSB0 115200. Du kan behöva vara root för att komma åt enheten på datorn, starta i så fall med sudo screen /dev/ttyUSB0 115200 istället. Tryck sen på enter några gånger så får du upp en inloggningsprompt. Logga in som vanligt med användaren pi. Nu har du åtkomst till din Pi helt utan nätverk eller skärm och tangentbord.

För att avsluta screen tryck CTRL-A och sedan k.


Kommentarer

Kommentarsfältet är modererat. Det innebär att alla kommentarer granskas av ansvarig utgivare före publicering.

Du väljer själv om du vill ange ditt riktiga namn, en pseudonym eller vara helt anonym. Ingen registrering behövs.