Det går att använda Python i Windows, även utan att installera det. Detta är användbart om du har en dator där du inte har rättigheter att installera program. Det kan till exempel vara en skoldator eller arbetsdator.

Python

Istället för att ladda hem den vanliga Python-installeraren, laddar vi istället hem en ZIP-fil som heter embeddable zip file. Även dessa tillhandahålls av Python och har officiellt stöd. De finns att hämta hem på Pythons nedladdningssida för Windows. Välj x86-64 om du har 64-bitars Windows, eller x86 om du har 32-bitars Windows.

När du laddat hem ZIP-filen packar du upp den. Packa gärna upp innehållet till en katalog som är lätt att komma ihåg, exempelvis C:\Users\Jack-Benny\Python. Byt ut Jack-Benny mot ditt egna användarnamn.

Nu behöver vi redigera en fil för att funktioner som help(), exit() med flera ska fungera. Om du packade upp ZIP-filen till C:\Users\Jack-Benny\Python, ska du redigera filen C:\Users\Jack-Benny\Python\python37._pth (ändra 37 till aktuell version, exempelvis 38 för Python 3.8). Du kan med fördel redigera filen med Anteckningar i Windows. Det du behöver göra är att ta bort brädgången (#) framför raden import site.

Redan nu har du en fullt fungerande Python. Öppna upp kommandotolken i Windows genom att hålla nere Windows-tangenten och trycka på bokstaven R. Nu får du upp en dialogruta som heter Kör. Skriv cmd och tryck på enter. Förflytta dig till Python-katalogen med cd-kommandot, exempelvis cd C:\Users\Jack-Benny\Python. Skriv nu python.exe och Python-tolkaren startar upp.

Vill du köra ett Python-program på datorn som ligger i exempelvis din dokumentkatalog, kan du göra detta genom att förflytta dig till dokumentkatalog med cd, exempelvis cd C:\Users\Jack-Benny\Documents. Sedan startar du ditt Python-program med kommandot C:\Users\Jack-Benny\Python\python.exe mitt-program.py om ditt program heter mitt-program.py.

Om du vill slippa att skriva hela sökvägen till python.exe varje gång du ska köra ett Python-program, kan du lägga till sökvägen till PATH-variabeln för din Windows-användare. Börja med att högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Välj därefter Avancerat eller Avancerade systeminställningar beroende på Windows-version. Klicka därefter på Miljövariabler. Markera PATH under Användarvariabler och klicka på Redigera. Skriv nu sökvägen till katalogen där du packade upp Python sist i listan. Var noga med att det finns ett semikolon före sökvägen, för att separera sökvägen från de andra. Se bilden nedan.

PATH-variabeln

Klicka på OK när du är klar. Nästa gång du startar kommandotolken i Windows kan du köra valfritt Python-program – var som helst i systemet – utan att behöva skriva hela sökvägen till Python.

Python valutaprogram