CyberInfo Sverige
RSS flöde

Blogg

 • UTF-8 och svenska tecken i FreeBSD 11

  Att få till svenska tecken i konsolen i FreeBSD är inte alltid det enklaste och mest självklara. Dessutom använder FreeBSD som standard ISO-8859-1, en teckenkodning som inte är lika populär längre. UTF-8 är istället den kodning som har kommit att bli de-facto standard.

  Läs mer»

 • Kom igång med Git

  Git har på kort tid blivit det mest populära verktyget för versionshantering. Men vad är då Git och hur fungerar det? Det ska vi reda ut här!

  Läs mer»

 • Introduktion till Scratch

  Ni har väl inte missat artikelserien som jag skrivit åt m.nu om programmering i Scratch? Här nedan finns i så fall länkarna till samtliga delar i serien. Det är en artikelserie om Scratch och programmering. Läs gärna delarna i den ordningen de visas här nedan, då varje del bygger vidare på föregående del. Artiklarna börjar på en grundläggande nivå med hur Scratch fungerar, och avslutas med att vi gör ett komplett mattespel i Scratch.

  Läs mer»

 • Binära och hexadecimala talsystemen, vad är det?

  Åtta bitar utgör en byte. En bit är den lägsta beståndsdelen i en dator. En bit är en etta eller nolla, strömmen på eller av. Lägre beståndsdel än så kan vi inte hitta i datorn. Ett tecken i datorn är en byte stor (om vi bortser från UTF-8 som är större än en byte för att få plats med specialtecken och svenska tecken exempelvis). En byte kan maximalt representera talet 255. Det är här det binära talsystemet kommer in i bilden. Om vi tittar på nedanstående bilder så brukar saker och ting falla på plats när det gäller bitar och det binära talsystemet. I bilden direkt nedanför är samtliga bitar (åtta styck) satta till ett. Att alla bitarna är satta till ett innebär att vi adderar ihop alla talen i den nedersta rutan. Vi adderar alltså enbart talen som är “satta”, det vill säga rutorna som har en etta ovanför sig. 111111 binärt är alltså 255 i vårt decimala talsystem.

  Läs mer»

 • Felhantering i Python

  Att hantera fel som uppstår under körningen av ett program är en viktig del i programmeringen. Fel kommer alltid uppstå, det kan vara alltifrån att utrymmet på hårddisken är slut, datorns minne är fullt, en fil som vi ska läsa inte finns eller har fel rättigheter. Vi ska aldrig anta att användaren matar in den typ av data som vi förväntar oss.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Serverövervakning & Hosting

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT-företag i NV-Skåne som tillhandahåller hostinglösingar, konsulttjänster, egenutvecklade produkter och mjukvara.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt och är momsregistrerat.

Vår bok om programmering