CyberInfo Sverige
RSS flöde

Blogg

 • Binära och hexadecimala talsystemen, vad är det?

  Åtta bitar utgör en byte. En bit är den lägsta beståndsdelen i en dator. En bit är en etta eller nolla, strömmen på eller av. Lägre beståndsdel än så kan vi inte hitta i datorn. Ett tecken i datorn är en byte stor (om vi bortser från UTF-8 som är större än en byte för att få plats med specialtecken och svenska tecken exempelvis). En byte kan maximalt representera talet 255. Det är här det binära talsystemet kommer in i bilden. Om vi tittar på nedanstående bilder så brukar saker och ting falla på plats när det gäller bitar och det binära talsystemet. I bilden direkt nedanför är samtliga bitar (åtta styck) satta till ett. Att alla bitarna är satta till ett innebär att vi adderar ihop alla talen i den nedersta rutan. Vi adderar alltså enbart talen som är “satta”, det vill säga rutorna som har en etta ovanför sig. 111111 binärt är alltså 255 i vårt decimala talsystem.

  Läs mer»

 • Felhantering i Python

  Att hantera fel som uppstår under körningen av ett program är en viktig del i programmeringen. Fel kommer alltid uppstå, det kan vara alltifrån att utrymmet på hårddisken är slut, datorns minne är fullt, en fil som vi ska läsa inte finns eller har fel rättigheter. Vi ska aldrig anta att användaren matar in den typ av data som vi förväntar oss.

  Läs mer»

 • Funktioner i Python

  Att skapa och använda egna funktioner i Python är enklare än i många andra språk. Denna enkelheten kommer mycket från att vi i Python kan returnera i princip vad som helst, inte bara heltal och flyttal som är fallet i många andra språk. I andra språk måste vi ofta ta till knep som pekare för att kunna returera exempelvis strängar. Något sådant behövs inte Python, allt detta sköts i bakgrunden i Python.

  Läs mer»

 • Stäng ner oanvända diskar

  SSD-diskar har sjunkit kraftigt i pris de senaste tre åren. Vi är många som lagt över våra systemdiskar till just SSD med alla de fördelar som de för med sig. Och fördelarna är många; de är snabba, tysta, svala och saknar sköra mekaniska delar.

  Läs mer»

 • Externa snapshots i KVM/QEMU

  Att göra externa snapshots med virsh är relativt enkelt även om man måste göra en del manuellt arbete. Att vi måste göra en del manuellt beror på att virsh för tillfället inte har fullt stöd för externa snapshots. Interna snapshots fungerar (med filformatet qcow2) utan problem direkt i virsh. Men eftersom jag har många virtuella maskiner i raw-format använder jag istället externa snapshots.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Serverövervakning & Hosting

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT-företag i NV-Skåne som tillhandahåller hostinglösingar, konsulttjänster, egenutvecklade produkter och mjukvara.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt och är momsregistrerat.

Vår bok om programmering