1 Introduktion                     13
 1.1 Exempel och stilar i boken            16
 1.2 Andra utgåvan                   17

2 Vad är programmering?                 19
 2.1 Är programmering svårt och måste jag kunna matte? 19
 2.2 Att lösa problem                 22
 2.3 Hur lär jag mig bäst?               23

3 Scratch                        25
 3.1 Kom igång med Scratch               26
 3.2 Grundläggande koncept               27
 3.3 Övningsuppgifter                 37

4 En kort introduktion till datorn           39
 4.1 Binärdata och ASCII-data             41
  4.1.1 ASCII                     42
 4.2 Bitar och bytes                  43
 4.3 Övningsuppgifter                 44

5 Dags för Python!                   47
 5.1 Installera Python i Windows            48
 5.2 Installera Python i Linux             49
  5.2.1 Debian och Ubuntu               50
  5.2.2 Red Hat, CentOS och Fedora          51
 5.3 Installera Python i macOS             51
 5.4 IDLE                       53
 5.5 Två sätt att använda Python            54
 5.6 Hitta hjälp och dokumentation           56
 5.7 Övningsuppgifter                 57

6 Datatyper och variabler                59
 6.1 Tilldelning av variabler             61
 6.2 Variabelnamn                   62
 6.3 Heltal och flyttal                63
  6.3.1 Aritmetik                   63
 6.4 Strängar                     66
  6.4.1 Inbyggda metoder för strängar         69
   6.4.1.1 Hitta fler metoder            71
  6.4.2 Funktioner och operatorer för strängar    73
 6.5 Listor                      75
 6.6 Tupletter                     80
 6.7 Ordlistor, strängindexerade listor        81
 6.8 Övningsuppgifter                 85
  6.8.1 Aritmetik                   85
  6.8.2 Strängar                   86
  6.8.3 Listor                    86
  6.8.4 Ordlistor                   87

7 Loopar & villkor                   89
 7.1 Spara kod i filer och köra programmen       90
  7.1.1 shebang                    93
 7.2 Jämförelseoperatorer               94
 7.3 Villkorssatser                  94
  7.3.1 Inte sant                   101
  7.3.2 AND och OR                  102
 7.4 In- och utdata                  104
 7.5 Övningar med villkor & jämförelser        108
 7.6 Loopar                      110
  7.6.1 for-loopen                  110
   7.6.1.1 Loopa igenom ordlistor          116
  7.6.2 while-loopen                 118
  7.6.3 break & continue               122
 7.7 Övningar med loopar                125

8 Filhantering och felhantering             129
 8.1 Filhantering                   130
  8.1.1 Läsa och skriva text till filer        130
   8.1.1.1 Ett första exempel            131
  8.1.2 Alice i Underlandet              133
  8.1.3 read och readline               142
  8.1.4 Lägga till text                143
  8.1.5 Spara dina variabler             145
 8.2 Felhantering                   148
  8.2.1 Traceback                   148
  8.2.2 Fånga upp fel med try / except        149
 8.3 Övningsuppgifter                 155

9 Funktioner                      157
 9.1 Exempel på funktioner               158
 9.2 Nyckelord till funktioner             162
 9.3 Scope                       164
  9.3.1 Modifiera globala variabler          168
 9.4 Standardvärden                  169
 9.5 Lambda                      170
 9.6 Dokumentera funktioner              173
 9.7 Moduler                      176
 9.8 Övningsuppgifter                 178

10 Standardbiblioteket                 181
 10.1 Datum och klockslag               182
 10.2 Matematik                    184
  10.2.1 Största gemensamma delaren          184
  10.2.2 Är talen nära varandra?           186
  10.2.3 Avrunda uppåt och nedåt           186
  10.2.4 Absoluta värden               187
  10.2.5 Roten ur och logaritmer           187
 10.3 Arbeta med ZIP-filer               188
 10.4 Operativsystemet                 189
  10.4.1 os                      190
  10.4.2 UNIX- och Windows-specifika moduler     191
   10.4.2.1 syslog                  191
   10.4.2.2 winreg                  192
 10.5 Läsa in data från internet            192

11 Objektorienterad programmering            195
 11.1 Husdjur som exempel               197
 11.2 Kort om arv                   201

12 Knyta samman säcken, ett sista projekt        205
 12.1 Bygga ut koden                  212

13 Fortsatta äventyr                  217