CyberInfo Sverige
RSS flöde

Nyheter & inlägg

 • Hantera tjänster med systemctl

  Systemd har nu ersatt de traditionella uppstarthanterarna i nästan alla Linuxdistributioner. Det finns fortfarande några kvar som ännu inte gett med dig för systemd, men de är få.

  Läs mer»

 • Ett primtalsprogram i C

  Här ska vi få en kort introduktion till programspråket C genom att göra ett litet enkelt primtalsprogram. Program består utav tre filer. Två styck källkodsfiler och en styck header-fil. I header-filen lägger vi något som kallas för funktionsprototyper. En funktionsprototyp använder man för att tala om för programmet hur en funktion ser ut, det vill säga vilka argument funktionen tar samt vilken datatyp den returernar. Detta gör gör man för att slippa lägga funktionen överst i samma fil som main(). Header-filen döper vi till skrivprm.h.

  Läs mer»

 • En introduktion till FIFO

  FIFO står för First In, First Out, och är en typ av rörledning som vi kan skapa på systemet som går att använda mellan helt orelaterade processer. FIFOs fungerar som så att en fil skapas på hårddisken i systemet. Processerna som ska kommunicera med varandra använder sedan den filen. En annan fördel med FIFOs är att vi kan använda dem tillsammas med redan befintliga program. Där vanliga rörledningar inte räcker till kan man ofta använda just FIFO.

  Läs mer»

 • Ny bok om C-programmering

  Efter 18 månader är äntligen boken C-programmering i Linux, macOS, BSD och Solaris klar! Detta har både varit mitt största, mest avancerade och roligaste bokprojekt någonsin. Inte nog med att boken har tagit 18 månader att slutföra, den har även tagit halva min lägenhet i besittning, i form av både nya och äldre datorer. All kod i boken har testkörts på åtta olika datorer av olika arkitekturer. Detta för att säkerställa att koden är så portabel och standardiserad som möjligt. Men det har utan tvekan varit värt alla laborationer. Jag har lärt mig så mycket under resans gång, så bara kunskapen i sig är värt allt arbetet.

  Läs mer»

 • Torslanda bibliotek rekommenderar Grunderna i programmering

  Den 13 september var det Programmerarnas dag, en högtid som först instiftades i Ryssland år 2009. I samband med denna dag skrev Torslanda Bibliotek ett kort inlägg om programmering och programmeringsböcker. I inlägget rekommenderar de vår bok “Grunderna i programmering” som start på programmerandet! Läs gärna deras inlägg på Torslanda biblioteks blogg.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Allt inom IT - specialist på Linux

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT-företag i NV-Skåne som tillhandahåller böcker och konsulttjänster inom Linux, BSD och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt och är momsregistrerat.

Våra böcker